FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/05/2015

Köp av golfklubba med skada på skaftet

Hej, jag köpte nyligen en golf driver där säljaren beskrev varans skick med "mycket bra skick". När jag senare skulle provslå med klubban på drivningrange gick klubbslaftet av på mitten efter mindre än 10 bollar. Detta utan att jag slagit klubban i marken utan endast gjort rena bollträffar. När det då kommer till golfdrivers så ska det vara omöjligt att slå av ett skaft av att endast träffa bollen. Dessutom är den svaga länken längst ner vid klubbhuvudet och ej mitt på klubban. Skaftet på klubban är av grafit vilket är känsligt för slag vinkelrätt mot fibrerna. En skada måste därför funnits på skaftet vid köpet utan att jag upptäckte det. Hur gör jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom säljaren hävdade att golfklubban var i mycket bra skick så förutsätter jag att ni båda är privatpersoner, varav konsumenträttsliga regler inte kan tillämpas.

En vara ska kunna användas för sitt syfte. Eftersom golfklubban inte har kunnat användas för att slå golfbollar utan att klubbskaftet går av på mitten så avviker den från normal funktionsduglighet, vilket framgår av Köplag (1990:931) 17 § andra stycket, punkt 1. Eftersom golfklubban avviker från normal funktionsduglighet så är den att anse som felaktig (Köplag 17 § tredje stycket).

Eftersom du var tvungen att slå nästan tio gånger med klubban för att upptäcka felet så torde det utgöra ett sådant fel som du inte borde ha kunnat upptäcka genom undersökning före köpet, varvid du kan åberopa felet (Köplag 20 § första stycket). Eftersom skaftet är av grafit, och därmed känsligt för slag mot fibrerna, så måste skadan ha förelegat vid tidpunkten för avlämnandet av klubban såsom du påstår, varvid säljaren har att svara för felet även om det nu visade sig senare (Köplag 21 § första stycket).

För att åberopa felet måste du först lämna meddelande till säljaren genom reklamation om felet och vilka krav du ställer inom skälig tid efter att du borde ha upptäckt det, och underförstått insett att det var ett fel som säljaren svarar för (Köplag 32 § första stycket). Vad som är skälig tid måste bedömas i varje enskilt fall, men vanligen brukar tidsfristen börja löpa ganska omgående med hänsyn till att du som köpare förväntas göra åtminstone en ytlig granskning tämligen snabbt efter avlämnandet (jämför Köplag 31 § första stycket). Eftersom säljaren dock hävdade att golfklubban var i mycket bra skick, ni inte är näringsidkare och en golfklubba sannolikt inte kan undersökas fullt ut annat än vid första möjliga tillfälle på golfbanan så torde du ha en viss respit. Ju fortare du reklamerar, desto mindre blir dock risken att säljaren kan invända att du har reklamerat för sent. Skulle säljaren i era förhandlingar dock medge visst ansvar så bortfaller hans möjligheter att invända att du har reklamerat för sent.

Eftersom klubban är felaktig och detta inte beror på dig så kan du kräva bland annat avhjälpande eller omleverans (Köplag 30 §). Avhjälpande kan komma ifråga om det inte innebär oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (Köplag 34 § första stycket). Eftersom jag förutsätter att säljaren är en privatperson så utgår jag från att omleverans inte kan komma ifråga på grund av att han inte hade någon annan golfklubba att sälja än just den aktuella. Om varken avhjälpande eller omleverans kan komma ifråga så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köp (Köplag 37 § första stycket). Eftersom klubban på grund av felet är helt oanvändbar för sitt syfte så kan felet anses ha berövat dig den huvudsakliga nyttan av avtalet som du ingick med säljaren, varav felet får anses ha haft väsentlig betydelse för dig. Eftersom felet hade väsentlig betydelse för dig och säljaren torde inse detta i samband med reklamation så har du i ett sådant fall rätt till hävning av köpet (Köplag 39 § första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”