Köp av fastighet - säljaren brister i vårdplikt

2017-10-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har skrivit på köpekontrakt och erlagt handpenning på en villa från 1942. Huset är i tydligt renoveringsbehov vilket vi är införstådda i men min frågeställning gäller vad som gäller om skicket försämras ytterligare pga av säljaren oförmåga att följa besiktningsmannens rekommendationer att täcka stora håligheter i putsfasaden för att undvika att det regnar in på bärande träkonstruktioner. Vi har försökt tidigarelägga tillträde för att göra detta så snart som möjligt med vår försäkring gällande utan framgång. Min åsikt är att det fördyrar renoveringskostnaderna genom att ytterligare utsätta huset för regn/snö/frost.Gäller följande formulering?"2 § Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller vållande, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Han har dessutom rätt till ersättning för skada."MvhDaniel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

4 kap. 12 § jordabalken (som du hänvisar till) innebär att säljaren har vårdplikt fram till tillträdet. Säljaren ska vara aktsam om fastigheten och göra vad han kan för att skydda fastigheten mot skador. På din beskrivning låter det som att säljaren brister i sin vårdplikt.

Om det uppstår en skada i fastigheten ska ni i första hand kompenseras ekonomiskt för skadan. Det är inte kostnaden för reparation som ska ersättas, utan skillnaden mellan fastighetens värde utan skadan och med skadan som kompenseras. Ni kan även ha rätt till skadestånd för sådant som inte kan kompenseras genom avdrag, till exempel utgifter för ett provisoriskt boende i väntan på att skadan åtgärdas. Kom ihåg att det är viktigt att reklamera alla skador till säljaren så fort ni upptäcker dem.

Om det rör sig om en skada av mer omfattande betydelse har ni rätt att häva köpet. Observera dock att det ska mycket till för att skadan ska anses vara av väsentlig betydelse, samt att hävningsrätten kan begränsas i köpeavtalet.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?