Köp av fastighet och lite om hittegods.

2020-06-16 i Fastighet
FRÅGA
Hej När jag köpte mitt hus från Kronofogden oktober 2019 stod det en tom husvagn på tomten. Den tidigare ägaren av huset är kriminellt belastad och jag antar att han har köpt den som stöldgods eller stulit den själv. Han sitter för övrigt i fängelse för andra brott, Kronofogden tog huset från honom. Det visade sig vid kontroll att husvagnen har anmälts som stulen, den blev avregistrerad och att den tidigare ägaren redan har fått ut försäkringspengarna. Räknas det som att den tillhör honom eller att den nu tillhör mig? Jag vill inte själv ha den, men det finns en tredje person som vill ha den och tänker registrera den hos Transportstyrelsen. De säger dock att de inte kan registrera en bil som står uppsatt som stöldgods. Kan ni reda ut vilka rättigheter vi har och om den kan tas i bruk igen? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

I mitt svar har jag förklarat vad som krävs för att husvagnen ska ha ingått i husköpet, varför husvagnen inte ingick i husköpet, vem som nu äger husvagnen och vad du bör göra härnäst.

Vad krävs för att husvagnen ska ha ingått i husköpet?

Om man inte uttryckligen avtalar bort det ingår fastighetstillbehör i fastighetsköp. En fastighet är fast egendom och är indelad i jord (JB 1 kap 1 §). Det betyder att fastigheten utgörs av marken ditt hus står på. Om huset står på fastigheten för stadigvarande bruk är huset ett fastighetstillbehör (JB 2 kap 1 §). Stadigvarande bruk kan t.ex. innebära att huset står där för att användas på den fastigheten under en längre tid. Detta är som bekant ofta fallet med bostadshus, garage, gästhus och liknande.

Jag tolkar din fråga som att du köpte både fastigheten och fastighetstillbehöret (d.v.s. marken och huset) och att inget avtalades om husvagnen. Husvagnen stod bara där när du flyttade in och Kronofogden kände knappt till den. Eftersom fastighetstillbehör ingår i fastighetsköp, uppstår frågan om husvagnen kan räknas som fastighetstillbehör?

Husvagnen utgör, precis som huset, ett fastighetstillbehör om den:

- har blivit uppställd på fastigheten för stadigvarande bruk (JB 2 kap 1 §), samt

- ägs av samma person som äger fastigheten (JB 2 kap 4 §).

Om dessa kriterier är uppfyllda är husvagnen en del av fastigheten och ingick i köpet.

Är dessa kriterier uppfyllda?

Anbragts för stadigvarande bruk

Jag känner inte till något rättsfall där man har konstaterat att en husvagn inte kan ha anbragts för stadigvarande bruk på en fastighet. Enligt min bedömning bör husvagnen kunna vara anbragd på fastigheten för stadigvarande bruk om den har ställts upp på fastigheten (anbragts), tagits ur bruk som ett mobilt hem samt stått på fastigheten under en längre tid och fungerat som t.ex. en gäststuga eller ett förråd (stadigvarande bruk). Som jag tolkar din fråga är detta inte fallet.

Ägs av samma person som äger fastigheten

Enligt min bedömning är inte heller detta kriteriet uppfyllt. Eftersom den tidigare fastighetsägaren inte ägde husvagnen blev den aldrig ett fastighetstillbehör när den personen ställde husvagnen på fastigheten. Den ingick därför inte i utmätningen av fastigheten och därmed inte heller i ditt köp av fastigheten. Vidare är möjligheterna att lagligen köpa och sälja stöldgods mycket begränsade, även fast man inte känner till att det är stöldgods (godtrosförvärvslagen 2 och 3 §). När man känner till eller borde ana att det är stöldgods utgör det ett brott att t.ex. köpa och sälja stöldgodset (BrB 9 kap 6 § - häleri).

Vem äger husvagnen?

Försäkringsbolag övertar i regel äganderätten till egendom som de har ersatt. Detta framgår av försäkringsvillkoren som bolagen har med sina kunder, och inte i någon specifik lag. Det innebär alltså att försäkringsbolaget äger husvagnen. Om det mot förmodan inte skulle finnas ett sådant villkor har den tidigare ägaren kvar äganderätten.

Vad bör du göra nu?

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till polisen (hittegodslagen 1 §). Vet man vem ägaren är kan man kontakta den. Om du inte vet vilket försäkringsbolag som äger husvagnen ska du alltså kontakta polisen. Försäkringsbolaget har då rätt att få husvagnen om det betalar ut en skälig hittelön (hittegodslagen 3 §). Om polisen inom tre månader inte lyckas ta reda på vilket försäkringsbolag som äger husvagnen, blir du ägaren till den (hittegodslagen 4 §). Att inte anmäla fyndet till polisen eller ägaren utgör ett brott (BrB 10 kap 8 § - fyndförseelse). Mitt råd till dig är alltså att kontakt polisen så snart som möjligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (526)
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur
2020-12-26 Lagfartskostnad vid gåva
2020-12-20 Sälja fastighet till utländsk medborgare?

Alla besvarade frågor (88087)