Köp av fastighet

FRÅGA
Jag och min syster ska få våra föräldrars fritidshus i gåva , ev ska hon lösa ut mig från fritidshuset.Vad är skillnaden mellan en överlåtelse och att bli utlöst skattemässigt.
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av en fastighet hittar du i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (StL). IL hittar du här och StL hittar du här

Skattemässigt är det ingen skillnad på en överlåtelse och att bli utlöst om det hela har karaktären av ett köp. Transaktionen är skattepliktig enligt IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 samt StL 4 §.

I mitt svar har jag förutsatt att din syster köper din del av fritidshuset av dig när du fått den av dina föräldrar.


Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll