Köp av endast byggnaden och inte hela fastigheten.

2021-03-21 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Min mamma ärvde sitt föräldrahemm en före detta jordbruksfastighet, nu vill jag och min fru köpa bara fastigheten och inte marken eller tomten, kan man göra så , att vi äger huset och min mamma fortfarande äger mark och tomt utan att stycka av
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att endast köpa huset och inte själva fastigheten.

En fastighet är enligt 1 § 1 kap jordabalken jord och ska ses som fast egendom. En byggnad som ägs av X men som står på Y:s mark kallas byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund ses juridisk som lös egendom, till skillnad från marken som ses som fast egendom. Det går alltså att sälja och köpa byggnaden som vilken annan lös egendom som helst. Det krävs inga formkrav på avtalet eftersom det inte är en försäljning av fast egendom.

Det krävs då ingen styckning av fastigheten eftersom fastigheten (marken) inte förändras utan det endast är en försäljning av lös egendom.

Vad betyder det här för dig? Du kan alltså köpa endast byggnaden av markägaren genom ett köpeavtal. Det är alltså fullt möjligt för dig att komma överens med markägaren om ett köp av endast byggnaden. Du blir då ägare till endast själva byggnaden/huset. Markägaren är då fortsatt ägare till marken som huset står på.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Adam Stannervik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96421)