FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/06/2018

Köp av bostadsrätt - Har uttrycklig garanti lämnats?

Är budgivare på bostadsrätt och är osäker på ansvaret för ev fuktskada i kök. Detta har hänt: 1) på visningen känner vi fukt i luften och upptäcker lite vatten på skyddet under diskmaskinen. Hela Laminat/parkettgolvet ser påverkat ut genom lite uppåtpekande kanter i springorna.

2) jag meddelar mäklaren min oro för detta och de kostnader som ev kan uppstå.

3) säljaren meddelar genom mäklaren att det var för att han moppade golvet precis innan visning. Han har inte haft anledning att misstänka fuktskador/fuktgenomslag eller brister i vattenledningar

Om jag köper denna, blir hela Åtgärdskostnaden min, säljarens eller föreningensom det skulle visa sig vara en fuktskada? Har hört att föreningen betalar under ytskikt. Vad har en fördjupad besiktning för påverkan på kostnadsansvaret? Vad spelar det för roll att jag utryckt oro innan köpet genomförs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga i ditt fall hittar vi i Köplagen (KöpL), eftersom en bostadsrätt räknas som lös egendom. Jag ska nu förklara hur reglerna ser ut gällande ansvar för fel vid köp av bostadsrätt.

Vem är ansvarig?
Är det så att det föreligger fuktskador under diskmaskinen rör det sig om ett så kallat dolt fel. Bostadsrätten lever inte upp till den standard som du "med fog kan förutsätta", 17 § KöpL. För detta fel skall säljaren svara i regel. Dock är det så att du som köpare inte får åberopa sådana fel som du måste ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. Här blir det en aning problematiskt i ditt fall då du säger att det ser ut som att golvet är påverkat av fukt, samtidigt som säljaren svarar att det beror på moppning innan visning samt att han inte har någon anledning att misstänka fuktskador. Det som säljaren meddelade dig blir avgörande för om han ska räknas som ansvarig eller inte.
- Är det så att säljaren försäkrade dig om att det inte finns några fuktskador under diskmaskinen räknas detta som en utvidgning av avtalet och därmed ska han svara för felet om det finns, 18 § KöpL.
- Är det däremot så att säljaren enbart meddelade att han hade moppat under diskmaskinen och inte vet om några fuktskador, det vill säga är ovetande om dem och inte ger några garantier för att de inte finns där, står du som ansvarig för felet. Detta beror på att du upptäckte skadorna vid undersökningen av bostadsrätten och inte har rätt att åberopa sådana fel som du kände till innan köpet, 20 § KöpL.
Det blir helt enkelt en fråga om säljaren lämnade en uttrycklig garanti som ska räknas in i avtalet eller inte.

Är det så att inte säljaren står ansvarig för felet utan att det faller på dig som köpare blir det av betydelse om föreningen står för kostnaderna eller inte. Ytskikt brukar vanligtvis innebära renoveringar av väggar och golv. Nu vet inte jag exakt vad som står i avtalet, men jag kan tänka mig att de ansvarar för att lägga nytt golv, men inte för större problem som fuktskadorna kan ha fört med sig.

Råd
Mitt råd till dig är att ta reda på vad föreningen ansvarar för så du är medveten om det finns en risk att du blir ansvarig att betala en möjlig renovering. Har du några följdfrågor eller är intresserad av mer hjälp genom att anlita en av våra jurister så kan du höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag till dig.

Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo