Köp av bl.a. en båt – oense med säljaren

Hejsan. har köpt en ny båt med en 80 hk motor han erbjöd mig att köpa en 100hk om jag la till 4000kr och även så kunde han erbjuda mig ett laminat golv för 10900kr. han nämde aldrig att han skulle ha nå arbets kostnader för det. han har inte sagt nått om det än. jag har begärt att han ska stapla upp för vad han har tagit betalt för.väntar på återkoppling från honom. det satt även en annan radio i båten som inte var den i broskyren. dom tog 6400 för radion men den jag fick kostade 2500 omonterad är det ok att man gör så. jag tycker att det är dolda kostnader om dom nu har tagit ut betalt framförallt för moton och golvet. vad gör jag för att gå vidare med det här.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska kunna navigera i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis i mitt svar finner du en kortfattad sammanfattning och ett något förenklat svar. Vidare i texten finner du en djupare analys av din frågeställning och där jag lyfter fram ett antal viktiga faktorer som kan påverka ditt fall. Avslutningsvis i texten finner du en rekommendation på hur jag anser att du bör gå vidare i det här fallet.

Sammanfattning av mitt svar: Jag råder dig först och främst att försöka komma överens med den du har köpt båten och laminatgolvet av. Min erfarenhet är att detta är det absolut enklaste och bästa sättet för att båda ska bli nöjda. Om detta inte går, så är det vad du och säljaren har avtalat som är det viktigaste i den här situationen. Som utgångspunkt ska man naturligtvis endast behöva betala för det man har beställt. Om ni varit överens om att arbetskostnaderna skulle ingå och att du endast skulle behöva betala 4000 kr extra för den starkare motorn så är det detta som gäller. Det skulle i sådana fall betyda att du inte behöver betala för det säljaren nu kräver dig på. Det är dock viktigt att du påminner dig om att säljaren möjligtvis kan ha uppfattat situationen annorlunda.

I vilken roll du har gjort köpet påverkar svaret

Det framgår inte av din fråga om du har gjort köpet privat eller i näringsverksamhet. Inte heller framgår det om den du har gjort köpet av är en näringsidkare eller privatperson. Anledningen till att jag behöver veta detta för att ge dig ett helt korrekt svar är beroende av att dessa omständigheter påverkar vilken lag som blir tillämplig i ditt fall.

Eftersom att du skriver att du köpt en ny båt, så kommer jag utgå från att du har gjort köpet av en näringsidkare. Jag antar vidare att du har gjort köpet i egenskap av privatperson, då detta borde vara det vanligaste när man köper en båt. Stämmer inte mina antagande får du gärna återkomma, så kommer vi leverera dig ett annat svar efter de korrekta förutsättningarna.

Analys av dina specifika förutsättningar

Jag uppfattar några olika frågeställningar i din fråga. Jag kommer därför behandla dem i tur och ordning:

1. Båten och golvet

Inledningsvis uppfattar jag att ni har varit överens om att du ska köpa en båt med 100 hk och ett laminatgolv. Om ni har varit överens om detta, så är det också det köpet gäller. Se mer om detta i 1 § avtalslagen. Det framgår inte av frågan om ni också varit överens om att du ska köpa till arbetskostnaden eller om det varit – möjligtvis underförstått – så att denna skulle ingå i priset på 10 900 kr. Här måste du titta på ert avtal och vad som framgår där. Är frågan inte reglerad i något skriftligt avtal, t.ex. att ni har kommit överens om det muntligen så kan det bli bevissvårigheter, även fast du har uppfattat situationen som att arbetskostnaden för att lägga in laminatgolvet skulle ingå. Om du kan bevisa att ni varit överens blir det dock det som gäller.

Annars kan nämnas att du som konsument i det här fallet har rättigheterna som konsumentköplagen (KKL) ger dig. KKL:s regler är inte möjliga att begränsa för en näringsidkare. 3 § KKL. Om ni varit överens vad köpet ska omfatta så föreligger möjligtvis fel enligt 19 § KKL. Är så fallet så har du rätt att i första hand kräva att säljaren avhjälper felet, antingen genom att lösa det som ni har kommit överens om, eller så får han leverera en ny vara som motsvarar det ni varit överens om. Har du dessutom råkat ut för några kostnader till följd av problemen med säljaren kan du få dessa ersatta av säljaren (22 § KKL). Viktigt är dock att du meddelar säljaren om hur du vill göra. (23 § KKL). Ett annat alternativ om du ej betalat ännu, kan vara att hålla inne en del av betalningen (25 § KKL). Observera dock att du då riskerar att få betala dröjsmålsränta enligt avtalet eller räntelagen om det senare visar sig att du inte hade rätt till att hålla inne betalningen.

Avbeställa köpet kan vara en smart lösning

Ett annat alternativ för dig i den här situationen kan vara att helt enkelt avbeställa båten och golvet. (37 § KKL). Det krävs dock då att du ännu inte har mottagit båten. Dessutom riskerar du att få betala ersättning om säljaren har haft t.ex. några kostnader innan köpet. (41 § KKL).

2. Du ska få den radio som ni varit överens om

Beträffande radion så enligt den information du har gett mig kring den kan sägas att; nej, säljaren har inte rätt att göra så. Har ni avtalat om att du ska få den dyrare varianten så är det den som ingår i ditt köp. Se mer om detta i avtalslagen.

Rekommendation

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och att det löser sig med dina köp. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp, t.ex. fler råd om hur du bör agera eller att skicka ett brev till säljaren om hur du ser på situationen, så kan du vända dig till vår duktiga juristbyrå. Du når dem på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo