Köp av bil i befintligt skick - säljarens lämnade uppgifter

2019-06-15 i Köplagen
FRÅGA
Om en bil säljs i befintligt skick, i detta fall gäller det en dieselbil som blivit tankad med bensin och innan försäljningen så har detta åtgärdas. Köparen har blivit informerad angående att bilen blivit feltankad. Nu påstår köparen att lagen om befintligt skick inte gäller om det är samma fel som återkommer och säljaren var medveten om felet utan det gäller endast nya fel. Stämmer verkligen detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 19 § köplagen framgår följande

Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Om du läser bestämmelsen ordentligt så inser du att köparen i ditt fall har misstagit sig. Det är faktiskt precis tvärtom som köparen påstår. Om en säljare har talat om för en köparen att en bil har tankats fel, kan köparen inte göra gällande fel som uppstår på grund av detta. Däremot kan köparen göra gällande fel som säljaren inte har berättat om för köparen.

Hoppas att du fick svar på frågan. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81791)