FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/10/2018

Fel upptäcks efter bilköp, vad göra?

Hej! Köpte en bil och har blivit lurad. Bilen har dolda fel som säljaren visste om! Ägaren innan nuvarande säljaren uppmärksammade bilens fel! Vad ska jag göra? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Då ni, av vad jag förstår av frågan, är två privatpersoner som genomfört affären är det Köplagen (1990:931) - jag kommer fortsättningsvis att benämna lagen som "KöpL" - som ni bör tillämpa.

Jag kommer att behandla din fråga i ett antal steg. Först måste vi försöka klargöra om det föreligger ett fel på bilen, därefter vem som möjligtvis kan hållas ansvarig och därefter vilken eller vilka påföljder som kan göras gällande.

Först och främst är huvudregeln att köparen, dvs. du står för den risk som kan uppstå, efter att du har mottagit bilen (13§ KöpL). Om det däremot är fel på bilen som i detta fall kan det finnas en möjlighet att motparten som säljare blir ansvarig för felen. Enligt 19§ KöpL så finns definitionen av vad som anses som fel vid försäljning av en vara, i ditt fall - bilen - i befintligt skick. Detta förutsätter dock att ni har gjort ett avtal om att bilen såldes i "befintligt skick". Det verkar dock som det på din fråga. Jag kommer fortsättningsvis i mitt svar utgå från detta. I lagen finner du tre krav som bör vara uppfyllda för att du som köpare ska kunna hänvisa till att det är fel på bilen:

1. Bilen överensstämmer inte med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet - i ditt fall är det här kravet uppfyllt.

2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig som köpare om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som du som köpare med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren ska alltså ha känt till felet, ignorerat att upplysa dig som köpare om detta och det ska dessutom ha inverkat på ditt beslut att köpa bilen. I ditt fall verkar det som att säljaren har känt till problemet.

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Bilen ska alltså vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till framför allt bilens pris.

Enligt dessa 3 krav så skulle jag definiera att det är fel på varan/bilen.

Utöver detta så har visserligen du som köpare en form av undersökningsplikt - enligt 20§ KöpL. Du kan alltså inte klaga på fel som du borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning av bilen! Det gäller dock endast fel som du borde ha upptäckt. Det kan inte krävas av dig som köpare att ha fackmannamässiga kunskaper när du undersöker bilen. Det du har råkat ut för kan därför vara ett s.k. dolt fel, dvs. ett fel du inte hade kunnat upptäcka även om du noggrant hade undersökt bilen. Säljaren har primärt ansvar för dolda fel som visas efter köpet i enlighet med 21§ KöpL. Enligt 21§ KöpL svarar säljaren för fel som fanns vid avlämnandet av bilen men som visar sig först senare. Avvikelse från normal hållbarhet brukar normalt sätt betraktas som fel.

Avhjälpande
Enligt 34§ KöpL har du som köpare rätt till avhjälpande pga. den felaktiga informationen. Detta ska ske utan kostnad för köparen. Detta krav gäller om det kan ske utan en oskälig kostnad för säljaren. - Frågan här är om det ens är möjligt att få avhjälpande. Min rekommendation till dig är att kräva prisavdrag alternativt häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd.

Prisavdrag
Du har rätt till prisavdrag enligt 37 § 1st. KöpL, om säljaren inte inom skälig tid frivilligt avhjälper felet eller levererar ny vara/misslyckas med avhjälpande eller omleverans begärd av köparen har köparen rätt till prisavdrag. Enligt 38 § KöpL ska prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Exempelvis: Om varan vid avlämnandet pga. felet var värd 10% mindre än varan hade varit om den var fullgod, skall prisavdraget vara 10% av det avtalade priset.

Hävning
Vill du som köpare häva köpet, får du göra det pga. fel, om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för dig och säljaren insåg eller bort inse detta. Säljaren måste ha insett väsentligheten redan vid köpet, för att du som köpare skall få häva omedelbart. - I ditt fall så verkar dessa krav klart vara uppfyllt.

Hävning förutsätter dock att avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga enligt 37 §, vilket inte kommer på fråga, varför detta krav är uppfyllt.

Slutsats:
Du verkar ha goda möjligheter att få igenom antingen prisavdrag eller hävning av köpet. Då det trots allt rör sig om relativt betydande belopp så skulle jag rekommendera dig att kontakta ett ombud, om du väljer att driva ärendet vidare.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänliga hälsningar,

Yekta KeskinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo