Köp av begagnat fordon

Jag har köpt en begagnad husbil av en bilhandlare (enskild firma) efter annons på blocket.se. I annonsen (som jag sparat) står att bilen är årsmodell 2001. När jag nu tittar i den medföljande serviceboken ser jag att bilen är tagen i bruk i maj 1999 och alltså INT kan vara från 2001.

Bilen verkar fungera som den ska, men detta är ju inte den vara som annonserades ut. Har jag rätt att häva köpet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I första hand är det viktigt att reda ut i vilken egenskap du har köpt, och säljaren sålt bilen. Du har köpt bilen i egenskap av konsument, av en säljare som vi får anta säljer bilen i egenskap av näringsidkare. Detta innebär att konsumentköplagen är tillämplig.

Om säljaren före köpet lämnat uppgifter om bilen, till exempel om hur långt den körts eller vilken årsmodell det är, som senare visar sig inte stämma kan detta innebära att bilen anses felaktig.

Även en bil som är såld i ”befintligt skick” kan anses vara felaktig i lagens mening. Den får då inte vara i sämre skick än köparen, med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, kunnat förutsätta vid köpet.

Av konsumentköplagens 22§ framgår vilka påföljder som kan aktualiseras om varan är felaktig. Det är en sorts hierarkisk ordning av de påföljder som kan aktualiseras. Köparen kan enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom är det möjligt att kräva skadestånd enligt 30-32 §§ samt hålla inne betalningen enligt 25 §.

I ditt fall är avhjälpande uteslutet, och det är tveksamt om omleverans är möjligt. Det beror ju på om säljaren faktiskt har den annonserade bilen i sin ägo och kan ge dig den istället. Annars kan prisavdrag eller hävning aktualiseras. För hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Att det rör sig om en helt annan bil än den som annonserades talar för att det bör anses som ett väsentligt fel.

För att hävning ska kunna aktualiseras måste du som köpare reklamera felet inom skälig tid. En reklamation inom två månader från köpet anses alltid vara i rätt tid.

Hoppas det löser sig och att du får rätt bil.

Med vänlig hälsning,


.Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo