FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2015

Köp av begagnad vara

Har köpt en säng begagnad med hjälp av mellanhand. Sängen är i mycket sämre skick än säljaren utlovade. Finns det juridisk hjälp att få för att jag ska få pengar tillbaka?

Lawline svarar

Hej,

Och tack för Ditt mail till oss på Lawline.

I och med att köpt den begagnade sängen, antar jag att du menar ex. via blocket, eller liknande hemsidor. Så jag utgår ifrån att köp gjorts via en sådan plattform. Jag utgår även ifrån att personen du köpt sängen ifrån är en fysisk person och inte en näringsidkare, därmed blir köplagen tillämplig, enligt 1 § i KöpL. I och med att sängen köptes begagnade eller i "befintligt skick", blir 19 § KöpL tillämplig. Lagen säger följande:

"Befintligt skick

19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset."


I Ditt fall blir 19 § punkt 3 i KöpL tillämplig. Om Du anser att det var väsentligt sämre skick än vad Du förväntat dig och att säljaren inte upplyste om detta, och därmed kan du häva ditt köp eller kräva prisavdrag, enligt 37 § KöpL. Prisavdrag ska beräknas så att avtalsbalansen återställs, och inte mer, enligt 38 § KöpL. Dvs. är varan värd 15 % mindre än en felfri vara, ska ett avdrag göras med 15 %.

Sedan kan du även kontakta mellanhand och se vilka regler som gäller när man handlar via dem.

Hoppas Du fått vägledning av mitt svar.

Lycka till!

Vänligen,


Labiba DaoudiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”