Köp av båtmotor

2016-09-11 i Köplagen
FRÅGA
Hej,En vän till mig köpte en båtmotor av en privatperson, alltså köp av lösa saker mellan privatpersoner antar jag? Det visade sig rätt omgående att det var ett fel på motorn vilket gjorde att det läckte in vatten i växelhuset. Har min vän någon laglig rätt att kräva pengarna tillbaka? Felet upptäcktes vid första turen med båtmotorn och en slitskada kan alltså nästan uteslutas.
SVAR

Hej!

Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras av köplagen (KL), se 1 § KL.

Av 20 § KL följer att du som köpare inte får åberopa fel som bort upptäckts vid en undersökning av båten, jag tolkar dock din fråga som om din vän inte var medveten om felet.

Inledningsvis, för att få göra fel gällande, krävs att köparen reklamerar varan inom skälig tid enligt 32 § KL, det finns vidare inga formkrav för reklamation utan det kan vara både skriftligt och muntligt. Tidsfristen för reklamationen börjar löpa när köparen faktiskt upptäckte felet, men fristen kan också börja löpa när köparen borde upptäckt felet (se 31 § KL om undersökning av varan efter avlämnandet).

Vidare, förutsatt att varan kan anses som felaktig och att detta inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida, får din vän enligt 31-40 §§ KL kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, detta enligt 30 § KL.

Notera att säljaren då inte bara har skyldighet att avhjälpa enligt 34 § KL, utan även har rätt att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare enligt 36 § KL om detta kan ske utan olägenhet för denne.

Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag enligt 37 § KL, vidare kan din vän även då häva köpet enligt 39 § KL, det krävs dock för hävning (och således för att återfå hela den erlagda köpeskillingen) att felet varit av väsentlig betydelse för din vän som är köpare samt att säljaren bort insett detta.

Sammanfattningsvis, av din fråga att tolka tolkar jag det som att felet är av väsentlig betydelse, varför din vän bort kunna häva köpet. Notera emellertid att säljaren har rätt att avhjälpa felet i först hand.

Köplagen hittar du här.

Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88149)