Köp av andel eller gåva - fastighet - sambo

2015-09-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo äger en fastighet tillsammans, hälften var. Jag ska nu köpa ut min sambo så att jag äger hela fastigheten. Min sambo kommer dock att bo kvar.Det jag ska betala min sambo är ca 200.000 kr. Vad är det för typer av avtal man måste upprätta? Ska lagfart sökas för att jag ska kunna stå som ägare till 100% av fastigheten?Är det möjligt att skriva ett gåvobrev för att säljaren ska "undkomma" skatt?Sedan min sista fråga, bör man skriva ett hyresavtal eller liknande, då jag kommer att äga fastigheten men min sambo bo där? Tänkte på de kostnader som bostaden ger upphov till (försäkring, fastighetsskatt osv osv). Eller hur ska man gå tillväga?Stort tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din sambo ska överlåta sin del av fastigheten till dig mot att du betalar en viss summa pengar, bör ni upprätta en skriftlig överlåtelsehandling, där en överlåtelseförklaring avseende den aktuella delen av fastigheten ska ingå och köpeskillingen ska anges. Ni bör särskilt uppmärksamma jordabalkens formkrav för köp av fast egendom vid upprättandet av handlingarna. De formkrav som måste uppfyllas hittar ni i 4 kap. 1 § Jordabalk(1970:994). Din sambo kommer då att få betala reavinstskatt på försäljningen om den innebär vinst. Stämpelskatten kommer att utgå med anledning av ditt förvärv av andelen. Du måste dessutom ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Om din sambo istället väljer att överlåta sin andel genom gåva till dig, bör ni likaledes upprätta ett skriftligt gåvobrev enligt de formkrav som framgår av 4 kap. 1 och 29 §§ Jordabalken. Om du i samband med detta även ska överta en del av lånet som hänförs till fastigheten, finns det en risk att rättshandlingen ändå kommer att betraktas som ett köp (närmare förutsättningar om detta hittar ni här).

Då fastigheten utgör er gemensamma bostad, har ni frihet att avtala om hur hushållskostanderna ska fördelas mellan er. Något hyresavtal är inte behövligt i detta fall.

Slutligen rekommenderar jag att ni tar hjälp av vår avtalstjänst (klicka här) för att upprätta korrekta gåvo- eller köpehandlingar då överlåtelsehandlingar som är behäftade med formfel är ogiltiga.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86587)