Kontrollants rätt att hålla kvar resenärer

FRÅGA
Hej!Förra året åkte jag buss utan biljett, när sedan kontrollant undersökte om jag hade betalat så svarade jag med att jag hade tappat biljetten. Efter det så frågade han om legitimation och då svarade jag med att jag ej hade med det och hade glömt mitt personnummer. Sa sedan att jag hade tänkt gå av och då valde kontrollanten att hålla fast mig så att jag ej kunde smita.Som jag har tolkat lagen så har han ej rätt till detta då kontrollanten ej har sett mig begå brottet, finns det därför något jag kan göra?Tack på förhand!Mvh,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kontrollanten gör utifrån dina omständigheter är ett envarsgripande enligt rättegångsbalken (24 kap. 7 § 2 st. RB). Detta får ske om du tas på bar gärning, som jag tolkar dina omständigheter framgår det som otänkbart. Envarsgripande ger individer rätten att gripa den som begår ett brott som har fängelse i straffskalan, aktuellt vore ringa bedrägeri (9 kap. 2 § BrB). Förutsatt om du inte hade köpt en biljett från första början.

Du har ingen skyldighet av att utge din identitet genom legitimation eller genom att berätta ditt personnummer för kontrollanten. Anledningen till att kontrollanten frågar om dessa är för lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Den lagen blir aktuell eftersom du inte kunde uppvisa en giltig biljett. Frihetsberövande framgår inte som en möjlig påföljd, således har kontrollanten inte stöd för att göra det genom denna lag.

Kontrollanten har alltså agerat felaktigt genom att hålla kvar dig. Det du kan göra är att föra talan om olovligt frihetsberövande i domstol. Kommer således bli en bevisfråga, kanske inte är optimalt om det nu verkar ha gått en tid sedan händelsen.

Hoppas detta svarar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?