FrågaOFFENTLIG RÄTTOrdningsvakt och väktare23/02/2018

Kontroll av legitimation - ordningsvakt/entrévärd

Hej!

Får en ordningsvakt eller entrévärd utanför en nattklubb fråga mig om vad som helst?

Om man visar upp ett utländskt körkort fast man är svensk?

Har vakterna befogenhet att fråga mig frågor, "förhöra", mig på mitt egna körkort?, då dom misstänker att körkortet är falskt.

(Körkortet taget i USA under ett utbytesår)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så finns det en skillnad mellan ordningsvakter och entrévärdar. En ordningsvakt är förordnad och lyder under Polismyndigheten, 6§ Lag (1980:578) om ordningsvakter(LOV). Trots detta så kan de vara privat anställda av ett auktoriserat bevakningsföretag och som i detta fall placerade utanför en nattklubb för att säkerställa ordning och nykterhet på platsen. En ordningsvakt får bland annat avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om denne stör den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja en straffbelagd handling, 13 § och 29 § 3 st Polislag (1984:387). I vissa situationer får personen tillfälligt omhändertas.
Ordningshållning är en huvuduppgift för ordningsvaktens uppdrag och så länge detta inte försummas kan de enligt allmänna råd från Rikspolisstyrelsen utföra sidouppgifter, t.ex fråga restaurangbesökare om legitimation i syfte att kontrollera ålder, 7 kap. 2 § RPSFS 2012:17. Om ordningsvakten upplever att ett körkort kan vara förfalskat så finns det inga hinder för att denne ställer frågor för att säkerställa att en minderårig inte släpps in på en nattklubb med viss åldersgräns. De har en rapporteringsskyldighet till Polismyndigheten för händelser som inträffar under tjänst om de är av relevans för myndigheten, 6§ LOV.

Entrévärdar är ofta anställda direkt av restaurang/nattklubb och saknar speciella befogenheter likt en ordningsvakt. En central arbetsuppgift brukar vara att släppa in och kontrollera ålder på gästerna. En nattklubb har rätt sätta upp villkor för att gäster ska få tillträde till lokalerna, t.ex en nedre åldersgräns för tillträde, 12 b § p. 3 Diskrimineringslag (2008:567). Om en gäst visar upp ett ovanligt körkort som i detta fall, kan detta motivera entrévärdens försiktiga agerande.

Som svar på din fråga så finns det inget som hindrar varken ordningsvakt eller entrévärd från att ställa relevanta frågor angående din legitimation, men självklart så finns det gränser för vad de inte får göra. Det skulle kunna vara om det är fråga om diskriminering, t.ex att du blir nekad inträde på grund av sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung . Ålder är i detta fall inte en lika solklar diskrimineringsgrund. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Mvh,

Victor EizykRådgivare
Hittade du inte det du sökte?