Kontraktsbrott av inneboende

Hej!

Jag har haft en inneboende som misskött sig och brutit mot flera av vårat kontrakts delar. Bland annat har han hyrt ut i andra hand vilket kontraktet förbjuder. Han har inte betalat den sista månadens hyra. Nu har han flyttat ut men han slog sönder sina möbler och lämnade skräpet och skortet i lägenheten. I kontraktet står det att han vid avflyttning ska lämna hyresobjektet välstädat. Han har dessutom tagit med sig en nyckel till tvättstugan som kontraktet säger att han ska lämna tillbaks.

Vad kan jag göra nu? I kontraktet står det bara vad han har för skyldigheter men inte vad jag kan göra om han bryter mot dessa. Skulle jag kunna byta lås till tvättstugan och hyra in en städfirma och skicka fakturan till honom? Tacksam för alla tips och råd.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inneboende

Reglerna om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 41 § JB så är det tillåtet att ha en inneboende. Det finns dock inte särskilt mycket lagstadgat när det kommer till inneboende. Det är istället det avtal som har träffats mellan parterna, alltså mellan den inneboende och den som hyr ut en del av sin bostad, som gäller.

Avtalsbrott

Vid avtal mellan parter gäller avtalslagen. Ett avtal blir bindande när det föreligger ett anbud och en accept, 1 § avtalslagen (AvtL). Huvudregeln, pacta sunt servanda, är att avtal ska hållas och att parterna fullgör vad de åtagit sig. Om en part inte håller vad den lovat och inte fullgör sin del av avtalet så begår man ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan i sin tur få vissa konsekvenser. Påföljderna vid ett avtalsbrott syftar till att den som utsatts för avtalsbrottet ska hamna i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullgjorts. De aktuella påföljderna vid ett avtalsbrott är: rätt att hålla inne sin egen prestation, fullgörelse, prisavdrag, hävning och/eller skadestånd. Vissa påföljder kan kombineras medans vissa inte kan kombineras. Avhjälpande och skadestånd kan kombineras till skillnad från prisavdrag och hävning som inte kan kombineras.

I ditt fall

I ditt fall verkar det som att den inneboende har brutit mot det avtal som ni har upprättat. Utgångspunkten är att du kan välja vilken påföljd du vill göra gällande. I ditt fall skulle möjligtvis avhjälpande vara aktuellt, alltså att du får det som blivit fel åtgärdat av den avtalsbrytande parten. Hävning av avtalet skulle kunna vara ett alternativ men nu verkar det som att den inneboende redan har lämnat lägenheten. Det som förmodligen är det bästa alternativet för dig är skadestånd, alltså att du får ekonomisk kompensation av den avtalsbrytande parten. Det betyder alltså att du kan kräva ersättning av den tidigare inneboende för de kostnader som har uppstått i samband och till följd av avtalsbrottet som exempelvis kostnader för städning och byte av lås. Det är du som kräver skadestånd som har bevisbördan för skadans storlek.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”