Kontraktsbrott andrahandsuthyrning

2020-07-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut en lägenhet i andrahand. Kontraktet löper ut den 1/9. Andrahandshyresgästen har meddelat att hon kommer att flytta den 1/8 trots att det är 3 månaders uppsägningstid som gäller enligt kontraktet. Hon har även inte betalat juli hyran. Eftersom hon flyttar en månad tidigare än vad som står på kontraktet så måste jag erlägga en månadshyra ur egen ficka + obetald julihyran. Ska jag vända mig till domstolen och kräva skadestånd eller kronofogden i sådant fall? kan man kräva kostnader för rättegång med skadeståndet? Tacksam för råd!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av lägenheter, däribland andrahandsuthyrning, regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Du skriver att avtalet har ingåtts för en bestämd tid och att uppsägningstiden är 3 månader.

Andrahandshyresgästen skulle begå ett avtalsbrott om hon nu flyttar ut den 1/8 och vägrar betala hyran för juli och augusti månad. I sådant fall är hon skyldig dig pengar. Jag förutsätter att du redan har påtalat för din hyresgäst att hon är skyldig att betala de två månadshyrorna. Det finns några olika saker du kan göra för att försöka få betalt från hyresgästen.

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, du kan läsa mer om detta här. Även om du inte har fått ett beslut av hyresnämnden eller av tingsrätten att andrahandshyresgästen är skyldig dig pengar så kan du försöka driva in skulden genom Kronofogden. Dock kan hyresgästen motsätta sig att denne är skyldig dig pengar, du får då ta ställning till huruvida du vill få frågan avgjord i domstol eller i hyresnämnden. I 12 kap. 68-69 §§ Jordabalken (JB) framgår det att hyresnämnden har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva frågor om tex. hyra.

Om du väljer att vända dig till domstol, tingsrätten, så kan du i ditt yrkande ta med att svaranden (hyresgästen) ska stå för rättegångskostnaderna. Huvudregeln i 18 kap. 1 § RB är att den förlorande parten får stå för dennes och motpartens rättegångskostnader. Beroende på vilken summa pengar tvistemålet avser så får man ersättning för olika rättegångskostnader. I mål där kravet som ligger till grund för tvisten avser en summa som understiger ett halvt prisbasbelopp ges inte ersättning för alla rättegångskostnader, se 18 kap. 8a § 2 st. RB där en uppräkning görs av vilka kostnader som ersätts. I år är prisbasbeloppet fastställts till 47 300 kr. Om din talan avser ett krav som överstiger 23 650 kr så får således svaranden, hyresgästen, stå för alla dina rättegångskostnader om din talan bifalls.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1508)
2021-02-27 Kan hyresvärden höja hyran under pågående hyrestid?
2021-02-26 Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i en närståendes lägenhet?
2021-02-26 Kan jag skriva in en närstående i mitt hyreskontrakt?
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?

Alla besvarade frågor (89565)