Kontraksbrott vid uthyrning av frisörstol

Hur fungerar det med en inhyrd tex frisör som hyrt en stol i en salong och har egen f-skatt, sagt upp sig och ska börja på en annan salong.

Uppsägningstiden är 6 månader och i avtalet som är påskrivet står det att ingen reklam får göras för nya salongen och att kunderna inte får hänvisas till annan salong innan uppsägningstidens slut.

Om frisören ändå gör reklam och bokar in kunderna till nya salongen i min lokal innan uppsägningstidens slut..vad har jag som salongsägare för rättigheter då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer i min fråga att förutsätta att den frisör du talar om i fallet inte är anställd hos dig, utan har hyrt in sig i din lokal som näringsidkare.

I din fråga framgår att denna frisör inte håller sig till en konkurrensklausul som finns inskrivet i ert kontrakt sinsemellan. Jag kommer därför gå igenom vad som gäller och sen vad du kan göra.

Konkurrenslagen

Frågan är om en rörelse som omfattar en frisör. Denna rörelse är liten nog att den inte är märkbar i lagens mening, vilket medför att det finns inga konkurrensrättsliga hinder för att denna typ av klausuler skrivs in i hyreskontraktet (2 kap. 1 § Konkurrenslagen). Konkurrensverket har gjort en skrivelse om vad som är märkbart i sin författningssamling KKVFS 2017:3 punkt 7.

Stämningsgrunder

Det finns alltså inga hinder för att kräva din rätt enligt kontraktet. Du kan stämma denna frisör för avtalsbrott, vilket kan bevisas med kanske vittnesmål från frisörens kunder, eventuella bokningsregister, etc.

En eventuell stämning bygger på brott mot omsorgsprincipen, en allmän rättslig princip. Dessutom verkar frisören ha agerat i ond tro, vilket hjälper ditt yrkande.

Skadeståndets omfattning

Problem kan uppstå när du ska fastställa hur mycket du ska kräva denna frisör på. Det är inte så lätt att se hur mycket skada de har orsakat, men ett tips kan vara att kontrollera frisörens bokningar och hur mycket omsättning som de har styrt från dig genom att korsreferera dina kunder med frisörens och se vilka som förekommer efter besök hos dig. Skadan på din salongs anseende pga. reklamen är svårare att fastställa.

Kontrollera om kontraktet har någon klausul som fastställer hur mycket som ska betalas i fall av avtalsbrott, eftersom då kan du kräva den summan ganska lätt.

Mitt råd

Rådfråga en advokat och se till att säkra så mycket bevisning som möjligt, eftersom denna frisör har mycket av den bevisning du behöver i sin besittning. Be din advokat om råd om vad som är den smartaste vägen att gå.

Tänk på att detta kan bli en kostsam process i förhållande till hur mycket du kan vinna från den, så det kan vara smart att försöka själv förmå personen i fråga att sluta med det de gör.

Det är värt att se om kontraktet tillåter dig att sluta ha denna frisör i din salong också genom att vägra platsen pga. avtalsbrott, vilket ger dig bättre möjligheter att begränsa skadan.


Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig gärna igen, det är bara att skriva igen.

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”