Kontoutdrag istället för kvitto?

2016-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en bluetooth högtalare på media Markt för en vecka sen som beter sig underligt och fel. Har sjukt nog tappat bort kvittot och undrar därför om jag kan reklamera på annat sätt genom tex kontoutdrag eller dylikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget krav på kvitto för att kunna reklamera en vara. Det som spelar roll är att du kan bevisa att just du har köpt en specifik vara av just det företag där du reklamerar.

Kvitto fungerar som ett starkt bevis för att du har köpt en vara från ett visst företag, vilket är anledningen till att företag nästan alltid godtar reklamation med kvitto. I Sverige har vi fri bevisprövning vilket framgår av 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Detta innebär att man i domstol kommer ta hänsyn till all bevisning som är relevant. Så länge kontoutdraget kan visa att du har köpt bluetooth-högtalarna av Media Markt så finns inget som hindrar att använda det som bevisning.

Detta gäller dock endast om ärendet går till domstol. Det är helt upp till Media Markt vilken sorts bevis de är beredda att lita på för att ta emot en reklamerad vara. Med hänsyn till good will så är det troligt att de godtar ditt kontoutdrag i avsaknad av kvitto. Det är dessutom troligt att de har ditt köp lagrat i ett register som de kan kontrollera dina uppgifter mot.

Jag rekommenderar därför att du testar att reklamera med hjälp av kontoutdraget.

Mvh
Johan Landström

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89822)