Kontantinsats som enskild egendom

Vi är gifta. Jag har lagt 80 000:- mer i kontantinsats i vår gemensamma fastighet. Dessa 80 000:- vill vi göra till enskild egendom. Räcker det med ett äktenskapsförord på att dessa 80 000:- i fastigheten är min enskilda egendom. Vi har tagit hänsyn till eventuell värdeförändring genom att göra en procentuell beräkning som beskrives i bl.a. äkteskapsförordet.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag ser inga juridiska problem med denna lösning. Det enda kritiska momentet är att äktenskapsförordet blir rättsligt giltigt. För att så ska ske krävs att förordet är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7:2.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning