Kontantinsats som enskild egendom

FRÅGA
Vi är gifta. Jag har lagt 80 000:- mer i kontantinsats i vår gemensamma fastighet. Dessa 80 000:- vill vi göra till enskild egendom. Räcker det med ett äktenskapsförord på att dessa 80 000:- i fastigheten är min enskilda egendom. Vi har tagit hänsyn till eventuell värdeförändring genom att göra en procentuell beräkning som beskrives i bl.a. äkteskapsförordet.
SVAR

Hej och tack för din fråga! Jag ser inga juridiska problem med denna lösning. Det enda kritiska momentet är att äktenskapsförordet blir rättsligt giltigt. För att så ska ske krävs att förordet är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7:2.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll