Kontaktuppgifter till verksamhetschef på offentlig vårdcentral

FRÅGA
Är namn och telefon nr till verksamhets chef på vård central, (ej privat vård central) offentligt handling eller ej.Vilken § stödjer och svar är "ja" offentligt handling.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom att vårdcentralen är offentlig är den en myndighet, som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att vårdcentralen lyder under Tryckfrihetsförordningen.

Enligt 2 kap 3 § Tryckfrihetsförordningen är handlingar som förvaras hos myndigheten eller är att anse som inkomna till eller upprättade hos myndigheten allmänna handlingar. Enligt 2 kap 12 § Tryckfrihetsförordningen ska allmän handling som får lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

Huruvida verksamhetschefens telefonnummer ”får lämnas ut” beror på om det är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller inte. Trots att en handling är allmän måste den också vara offentlig (dvs inte omfattad av sekretess enligt någon regel i OSL) för att myndigheten ska bli tvungen att lämna ut handlingen. Det bör inte finnas några problem med att få tag i verksamhetschefens namn och nummer, i vart fall om den har ett tjänste-telefonnummer. Är det däremot dennes privata telefonnummer du vill ha kan det råda visst fog för att sådant inte vill utlämnas.

Lite beroende på vad det är för nummer du söker bör det alltså i regel, med hänvisning till 2:3 TF och 2:12 TF, inte finnas några problem med att få tillgång till verksamhetschefens namn och telefonnummer.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (124)
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86443)