Kontakt med någon som sitter häktad

FRÅGA
Hej,Får en anhörig kontakta en häktad persons advokat för att vidarebefordra ett meddelande som den anhörige har till den häktade?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem blir häktad?

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han:

1. Avviker eller på något annat annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,

2. Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller,

3. Fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktningen omprövas kontinuerligt vilket innebär att om åtal inte väcks inom två veckor så ska domstolen hålla en ny häktningsförhandling. Vid varje omhäktning gör domstolen en ny bedömning angående om häktningsskälen är fortsatt uppfyllda. Om domstolen finner att förutsättningarna för häktning inte längre är uppfyllda, släpps den misstänkte på fri fot men kan alltså fortsatt vara misstänkt för brottet 24 kap. 20 § Rättegångsbalken.

Kontakt med den som sitter häktad

En häktad person har alltid rätt att ha kontakt med sin advokat och kan därför be advokaten att kontakta den häktades anhöriga om att han/hon är häktad.

För vidare kontakt med sina anhöriga kan den häktade personen söka telefon- och besökstillstånd för att få prata med eller träffa sina anhöriga. Kriminalvården prövar då om det kan göras utan att säkerheten åsidosätts.

Sammanfattningsvis kan man säga att ifall din anhöriga vill att du ska veta att han/hon är häktad lär personen be sin advokat att kontakta dig.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (234)
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?
2021-02-27 Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Alla besvarade frågor (89842)