Konsumentköplagens tillämpningsområde

Hej!

Köpte en häst av en, enligt mig näringsidkare, i november 2020. Hästen genomgick en veterinärbesiktning innan köp och allt var helt OK. Fakturan är utställd på mig från ett AB (Freter Horse AB) men i fakturan, som betalades direkt vid besiktning/hämtning av hästen står att "Hästen säljs enligt EU-köplag", vilket jag då inte hade vetskap om, vad som är skillnad på Köplag och Konsumentköplag.

Vad jag kunnat läsa mig till är, att är man näringsidkare/företag och säljer till privatperson, så är det konsumentköplagen som gäller. Kan säljaren i detta fall bara ändra på dessa villkor ??? Detta köp handlar om en stor summa pengar.

Tacksam för ert svar

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att konsumentköplagen gäller på köp av lösa saker (djur inkluderas) mellan näringsidkare och konsumenter, detta står skrivet i lagens 1 §. Konsument är en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § 4-6 st. konsumentköplagen). En person med företag kan alltså även avtala i egenskap av egen person utanför näringsverksamheten, vilket skulle aktualisera köplagen istället. Köplagen reglerar alltså köp som sker privatpersoner sinsemellan, eller företag sinsemellan – d.v.s. mellan jämlika parter.

Näringsverksamhet i konsumentköplagen förstås som verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den får betecknas som yrkesmässig. Några större krav på omfattningen eller vinstsyfte ställs inte. Frågan om en näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, det vill säga om det finns en förbindelselänk mellan köpeavtal och företag, ska vidare enligt NJA 2018 s. 866 bedömas på ett objektiverat sätt utifrån en typisk konsuments skyddsintresse.

Att fakturan är ställd från ett företag talar för att säljaren ska ses som näringsidkare och att konsumentköplagen ska vara tillämplig. I det nämnda rättsfallet, NJA 2018 s. 866, bedömde Högsta domstolen dock att en häst som såldes av person som i och för sig var näringsidkare inte hade samband till hennes verksamhet varför konsumentköplagen inte var tillämplig. Hästen i det aktuella fallet köptes flera år innan säljaren startade sin näringsverksamhet och användes inte i verksamheten. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att jag inte kan ge dig ett säkert svar utan att veta mer om hästen och säljarens verksamhet, då många omständigheter kan påverka vilken lag som är tillämplig.

Hoppas detta gav dig viss klarhet. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Bästa hälsningar,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”