Konsumentköplagen vid fel på bil

2020-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejKöpte ny bil nov 2016 där vi påtalat flera ggr under årens lopp att det fryser is på framsidans insida och vi får skrapa denna samt att termostaten öppnar vid 70 grader i stället för90 grader som vanligt. Felen är påtalade flera gånger för såväl bilförsäljaren som dess serviceverkstad och man har nu senast konstaterat inläckande vatten.I köpekontraktet står att verkstan har möjlighet att åtgärda felen 2 gånger. Därefter har köparen rätt till prisavdrag eller om felet är väsentligt häva köpet.Försäljaren sade efter senaste verkstadsbesöket i feb att "då får vi ta tillbaks bilen men vi väntar till efter semestern". Vad gäller enligt konsumentköplag resp utfästelse i kontraktet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta vad konsumentköplagen säger om vad du som konsument har rätt till och vad lagen säger om utfästelserna i kontraktet. Konsumentköplagen förkortar jag till KKöpL.

Konsumentköplagen

Lagen tillämpas vid köp, så som en bil, mellan en konsument, du, och en näringsidkare, bilförsäljaren (1 § KKöpL). Konsumentköplagen indispositiv vilket innebär att man inte kan avtala bort den och eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för en konsument i förhållande till vad lagen ger dig rätt till är utan verkan (3 § KKöpL).

Varan, alltså bilen, ska stämma överens med vad som följer avtalet och i ditt fall är det en fråga om kvalitén på bilen (16 § KKöpL). Om det inte uttryckligen följer av ert avtal så ser man till att varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten KKöpL). När det kommer till en bil som köps ny, vilket jag antar att denna va vid köpet, så förväntar man sig i allmänhet att den fungerar som den ska inklusive eventuella tillbehör som följer med bilen.

Felen har i ditt fall visat sig efter köpet och även sådana fel ansvarar säljaren för (20 § KKöpL).

Utfästelse i kontraktet

Du har rätt att reklamera varan och åberopa att den är felaktig om du lämnar meddelande till säljaren eller någon annan som för säljarens räkning att tagit på sig att för dennes räkning avhjälpa fel (23 § KKöpL). Har du lämnat meddelande om fel inom två månader att du upptäckte det så har det alltid lämnats i rätt tid.

Du kan kräva avhjälpande eller omleverans med det kravet att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KKöpL).

Om säljaren har försökt avhjälpa felen eller om omleverans inte kommer i fråga alternativt sker inom skälig tid efter att du har reklamerat så kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet/felen eller häva köpet (28–29 §§ KKöpL).

Enligt kontraktet verkar det som att du har rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag och utifrån det som du har sagt så verkar det stämma med lagen.

Sammanfattning

Som konsument har du olika rättigheter och det är upp till dig nu att prata med säljaren om vad du vill göra och argumentera för ditt val.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91198)