Konsumentköplagen och ersättning vid fel vid köp av hund

Köpt en hund av ras Pomeranian som nu är 2,5 år och har fått epilepsi samt patella luxation. Kenneln registrerad i SKK och hon har ej nämnt att någon i hans stamtavla har varken epilepsi eller Patella luxation. Jag har kommit i kontakt med andra valpköpre från samma kennel vars hundar också har epilepsi. Både epilepsi och patellaluxation är ärftligt och inget går mot Dolda fel på Agria.

Har jag rätt att kräva skadestånd och hävda KKL? Kan hon då kräva att vi ska avliva hunden för att ge mig ersättning?

När jag läser lagar och regler för SKK och uppfödare så måste uppfödaren informera valpköpare om att det finns epilepsi i hans stamtavla.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen

Avgörande för vilken lag som blir tillämplig är vart ni har köpt hunden för någonstans. Om ni köpte valpen av en privatperson så blir köplagen tillämplig. Dock, utifrån omständigheterna i din fråga så utgår jag ifrån i mitt svar att ni har köpt hunden från en kennel som bedriver näringsverksamhet, då den verkar bedrivas varaktigt och yrkesmässigt. Därmed blir den tillämpliga lagen i detta fall konsumentköplagen (KköpL).

Säljaren är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen i tre år från leveransdagen, säljaren ansvarar för de fel som fanns vid avlämnandet även om felet visar sig först senare (20 § KköpL). En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet, 2 månader efter felet upptäcktes. Detta kallas reklamation och den ska göras så fort som möjligt.

Därefter så kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag, omleverans eller hävning och få pengarna tillbaka (22-28 §§ KköpL). För att häva köpet så måste det röra sig om ett väsentligt fel (29 § KköpL). Eftersom det i detta fall rör sig om en hund så blir denna uppräkning av påföljder begränsade, det mest aktuella i detta fall är därmed prisavdrag och annan ersättning för skada.

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst (30 § KköpL).

Då er hund har ärftliga sjukdomar så föreligger ett fel och därmed skada för er som köpare av hunden. Om kenneln har eller borde ha vetat om att hundarna hade ärftliga sjukdomar så har ni rätt till ersättning enligt bestämmelsen ovan.

Ni kan få ersättning utan att behöva lämna tillbaka hunden eller avliva hunden.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda SivanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”