Konsumentköplagen och ARN vid köp av katt från en uppfödare

2016-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte 4 katter i våras, maine cooner, av 2 olika uppfödare. När vi hämtade de 2 sista katterna hade en av de diarre som senare även smittade till en av de första katterna vi köpte. Det visade sig att vi fått garidia och det blev en dyr historia. Totala utlägg för 4 katter ca 8000 och då har jag inte räknat in alla timmar jag städat och sanerat dagligen. Nu undrar jag om jag kan anmäla detta till ARN? Jag vet inte om uppfödaren har ett registrerat företag men hon har ett registrerat namn i SVERAK. Jag har hört att köpet ska gå under konsumentköplagen stämmer detta även om hon inte är registrerad företagare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Konsumentköplagen (1990:932) gäller när en konsument köper lösa saker från en näringsidkare, vilket framgår i 1 §. Du har helt rätt i att konsumentköplagen är tillämplig i ert fall då en uppfödare räknas som näringsidkare oavsett om uppfödningen bedrivs som en hobbyverksamhet eller yrkesmässigt.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar konsumenttvister. Det innebär alltså att det måste föreligga en tvist för att ARN ska ta upp ärendet för prövning. En tvist blir det först när uppfödaren har nekat ditt krav eller inte har svarat dig alls. Du måste alltså börja med att höra av dig till uppfödaren och reklamera den sjuka katten. I konsumentköplagens 16 § framgår det när en vara ska anses vara felaktig. Kattens parasitsmitta utgör ett fel då varan (katten) ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”. För att köparen ska kunna reklamera varan måste hen lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid (inom två månader anses alltid vara i rätt tid) enligt 23 § konsumentköplagen.

För att ARN ska kunna pröva ärendet måste du alltså ha reklamerat katten och säljaren ska ha nekat ditt krav eller, trots skälig tid, inte ha gett något svar.

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1131)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88271)