Konsumentköplagen - fel i vara

2015-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, köpte ett matbord i härdat glas med stolar på en möbelaffär. I beskrivningen av matbordet på deras hemsida står det "skiva av glas som ger en mycket tålig och lättskött yta". Efter ett fåtal måltider vid matbordet upptäcktes en synlig repa 7cm lång som var så pass djup att den kändes med nageln, tillfället då repan uppkom är okänt. Under den korta användningstiden innan repan noterades har bara tallrikar och glas funnits på bordet. Jag har försökt reklamera varan till möbelaffären men de vägrar godkänna reklamationen då de säger att tallrikar, glas osv kan repa ytan. Jag känner mig en aning lurad då jag köpt ett matbord för 10 000kr som skulle vara mycket tålig och blir förstörd efter mindre än en vecka.
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har köpt matgruppen i egenskap av privatperson av en möbelaffär aktualiseras konsumentköplagen, vilken du kan ta del av här.

Enligt konsumentköplagen ska varan i fråga om bland annat art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet och den ska även vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess användning, förvaring och skötsel (se här). Om inte något annat följer av avtalet ska varan bland annat stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat (se här). Varan ska enligt konsumentköplagen anses vara felaktig om den avviker från detta eller om den annars avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta.

Förutsatt att du inte har fått några skötselråd i samband med att du köpte bordet, alternativt om du har fått skötselråd och också följt dem gör jag bedömningen att det föreligger fel i vara eftersom möbelaffären har sagt att bordet har "en mycket tålig och lättskött yta" och att du som köpare med fog bör kunna förutsätta att du kan inta måltider vid ditt matbord med vanligt porslin.

För att du ska ha rätt att åberopa felet, krävs det att du har lämnat ett meddelande till möbelaffären (reklamerat) om att det föreligger fel i vara inom en skälig tid från det att du har uppmärksammat att bordsskivan var trasig (se här). Eftersom du har gjort detta direkt när du upptäckte repan anses meddelandet ha lämnats i rätt tid och du har rätt att åberopa felet.

De påföljder du först och främst kan göra gällande till följd av att matbordet är trasigt är att du kan kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta ska ske inom en skälig tid och utan att det kostar något för dig som köpare (se här). Om du skulle kräva någon annan påföljd så har möbelaffären ändå rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans (se här).

Om varken avhjälpande eller omleverans kommer i fråga inom en skälig tid efter det att du har reklamerat varan eller om det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, har du rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (se här).

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Har du fler funderingar eller frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82708)