Konsumentköplagen - avbeställning av bil

2015-05-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har kollat en begagnad bil hos en bilhandlare. Har provkört och tittat och bestämt mig att köpa bilen. Jag har skrivit på och gett handpenning 10000. Bilen kostar 249000. Men bara en dag efter jag skrivit på och gett handpenningen har jag ångrat mig. Jag har alltså inte betalat hela summan än, och inte fått bilen heller. Det skulle hända om några dagar om jag inte hade ångrat mig. Vad är det som gäller i det här fallet? Har säljaren rätt att behålla handpenningen? Är jag skyldig att köpa bilen och betala hela summan på 249000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Av din fråga framgår att du har träffat ett avtal om köp av bilen. Eftersom du köpt bilen av en bilhandlare ska dock konsumentköplagen (KKL) tillämpas på köpet. Enligt 37§ KKL har du som köpare rätt att avbeställa varan tills dess att den avlämnats. Eftersom du inte fått bilen har du alltså rätt att avbeställa köpet.

Om du avbeställer varan har säljaren dock rätt till skadestånd enligt 41§ KKL vilket innebär att:

"Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt har säljaren rätt till ersättning för

1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt

3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt."

Vilket skadestånd som säljaren i det aktuella fallet skulle kunna ha rätt till är svårt att avgöra men det skulle t.ex. kunna vara kostnad för att upprätta offert eller mellanskillnaden om denne tvingas att sälja bilen till ett lägre pris. Att säljaren skulle ha haft kostnader som uppgår till 10 000 med anledning av din beställning framgår som osannolikt vilket innebär att du troligen har rätt att få tillbaka hela eller en stor del av handpenningen när du avbeställer varan.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1032)
2020-07-13 Har man rätt till ett återköp av hund?
2020-07-12 Vad händer om man vill reklamera/häva köpet av en vara köpt via telefon?
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

Alla besvarade frågor (81869)