Konsumentköp konkret standard, ångerrätt och åberopa fel

Vad gäller om säljaren i en butik gett felaktig information? Jag har en kamera som får plats med 32g minneskort, men var osäker i butiken. Säljaren så att det fungerade med 64g, något som jag märkte hemma inte fungerade när jag testade.

Vad gäller? Får jag lämna tillbaka varan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer först att skriva om möjligheter att lämna tillbaka din kamera och sedan hur du skulle kunna påstå att kameran är felaktig och då på så sätt kunna lämna tillbaka den. Avslutningsvis kommer jag ge dig några andra tips på vart du kan vända dig för mer hjälp.

Vart hittar man reglerna som gäller i din situation?

I och med att du köpt en kamera från en butik till vad jag förmodar är din privata användning så blir konsumentköplagen, förkortad KköpL som gäller för ditt köp (KköpL 1 §) Konsumentköplagen är tvingande till din fördel vilket innebär att de regler som anges där är som slags "minimi-rättigheter" för dig (KköpL 3 §)

Även konsumentkreditlagen, förkortad KkrL är tillämplig i din situation i det fall att du köpt kameran på kredit som du fått av säljaren (KkrL 1 §)

Lämna tillbaka en vara

Ångerrätt

I svensk lag som gäller vid köp är möjligheterna att ångra sig vid ett köp ganska begränsade. Vid ett kreditköp så har du en ångerrätt på två veckor som börjar räknas från den dag du ingick kreditavtalet och fick ett dokument om det (KkrL 21 §). Vid köp där du betalt hela summan på en gång så finns det inga möjligheter i lagen om att få lämna tillbaka en vara.

Ingå avtal med butiken, öppet köp

I svensk rätt gäller avtalsfrihet, alltså att man har rätt att ingå avtal med varandra på de villkor man vill. Du och butiken skulle kunna ingå ett avtal om att lämna tillbaka kameran. Alternativt skulle du och butiken kunna ingå ett bytesavtal där du får byta din kamera mot en kamera som passar dina behov. Det är inte säkert att butiken skulle gå med på detta men det kan vara en möjlighet värd att prova.

Många affärer har idag öppet köp som innebär att man inom en viss tid får ångra sitt köp eller bytesrätt vilket innebär att du inom en tid kan byta det du köpt mot en annan. Sådana villkor står oftast på kvittot.

Häva köpet på grund av fel

En annan möjlighet du har är att säga att i och med att kameran inte fungerar med minneskortet så finns det ett fel på kameran och att du på grund av felet vill häva köpet. En hävning innebär att du lämnar tillbaka kameran till affären och får tillbaka det du betalat. Nedan skriver jag om hur du kan gå tillväga.

Vad kan du förvänta dig vid ett köp? (Konkret respektive abstrakt standard)

Inom juridiken brukar man vid ett köp tala om abstrakt respektive konkret standard på en vara, även ibland kallat normal och avtalad standard.

Abstrakt standard kan beskrivas som vad man kan förvänta sig av en vara. En kamera ska exempelvis kunna ta bilder annars anses den som felaktig.

Konkret standard innebär att säljaren och köparen har kommit överens om något. Detta kan både ske uttryckligen där säljaren och köparen pratat om vad varan ska ha, eller indirekt där säljaren sagt något tydligt om varan och köparen av denna uppgift valt att köpa varan. Skiljer sig sedan varan från det man kommit överens om anses den felaktig.

I ditt fall så har säljaren nämnt att kameran ska fungera med ett minneskort på 64g. Som jag förstår dig så var detta viktigt för dig och gjorde att du köpte kameran. Man kan därför tala om en konkret standard i ditt fall. I och med att uppgiften från säljaren inte stämde så stämmer inte varan med det ni kommit överens om och den anses därför felaktig (KköpL 19 §).

Att varan anses som felaktig är en förutsättning för att du ska kunna häva ditt köp.

Lämna tillbaka kameran

För att kunna lämna tillbaka kameran så måste felaktigheten, alltså att minneskortet inte passar ha funnits redan när du köpt den vilket kan sägas vara fallet för dig (KköpL 20 §)

Sedan så måste du göra en reklamation, alltså meddela butiken om att du vill lämna tillbaka kameran (KköpL 23 §). Enligt lag så anses reklamationer som gjorts inom två månader från det att man upptäckte eller borde ha upptäckt felet ha lämnats in i rätt tid.

För att du ska kunna häva måste för det första avhjälpande eller omleverans inte kunna göras (KköpL 28 §) Felet på kameran ska med andra ord inte kunna lösas genom att butiken fixar något på kameran eller ger dig en ny. I din situation så stödjer inte kameran det större minneskortet vilket innebär att detta krav är uppfyllt.

För det andra ska felet vara "av väsentlig betydelse" för dig, vilket kan kort sägas innebära att felet är allvarligt från din synpunkt. (KköpL 29 §). Var det viktigt för dig att kameran skulle fungera med ett 64g minneskort, vilket det verkar ha varit eftersom du frågat säljaren så anses felet troligtvis vara av väsentlig betydelse och du kan häva ditt köp.

Bevisbörda

Jag vill förvarna dig om att det kan bli problematiskt gällande vissa bevisfrågor. Det är du som ska bevisa om att du och säljaren kommit överens om att kameran skulle fungera med ett 64g minneskort. Det är också du som ska bevisa att felet är av väsentlig betydelse. Säljaren skulle ju exempelvis kunna hävda att ni aldrig kommit överens detta. Har du dokumentation eller något vittne som kan intyga er konversation så skulle detta vara bra.

Å andra sidan så vill ju de flesta butiker ha en god relation till sina kunder och därför är det mycket möjligt att butiken skulle acceptera din hävning utan några invändningar.

Var du kan vända dig för mer hjälp

-Som konsument så kan du vända dig till konsumentverket och särskilt webbsidan hallakonsument.se för hjälp och utförliga råd.

Kort sammanfattning

I det fall du har köpt kameran på kredit så har du en ångerrätt på 14 dagar.

Du kan annars försöka komma överens med butiken om att få lämna tillbaka kameran eller byta den mot en annan. Se också om butiken har öppet köp eller bytesrätt.

Skulle inget av dessa sätt fungera kan du påstå att kameran har ett fel och på så sätt få till en hävning av köpet. Avslutningsvis så råder jag dig också att kolla in webbsidan hallokonsument.se

Hoppas att detta var till hjälp och hör gärna av dig igen om något var oklart eller du har fler frågor.

Jean NaboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo