Konsumentköp - fel i vara

2016-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en bärbardator i Elgiganten.Dator har ursprunlig hårdvaro fel – överhettning (under garantitiden). Elgiganten försökte reparepa dator två gånger för samma fel. Efter den första och den andra reparationsförsök samma fel ”överhettning” finns kvar. Första gången det var bytt fläkt och andra gången moderkort. Jag hade kontrollerad dator temperatur och funktionalitet efter varje reparation. Som bevis tog jag bilder och spelade på video hur CPU temperatur går över max temperatur (105°C) upp till 110-117°C och dator slutar fungera efteråt. Men ingen på Elgiganten ville titta på det.Servicen (enligt rapporter) har inte gjort något efterkontroll/sluttest som är relaterad till deklarerad fel (hög temperatur/problem med kylning) för att kontrollera om felet finns kvar. Sluttest som gjordes på komponenter som fungerade bra och som jag har inte klagat på.Jag lämnade dator in tredje gången och sagt att jag vill häva köpet. Elgiganten skickade dator på service igen. Service påstår att det finns inget fel och jag skall betala 500 för undersökning. Elgiganten tycker att det finns inte anledning att acceptera min hävning av köp. Jag i sin tur tror att jag har rätt att häva köpet enligt KköpL. Dator finns det hos Elgiganten i dagens läge och jag har inte fått nåt annat förslag att avhjälpa felet.
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du säger är KköpL tillämplig då du köpt en dator som konsument hos en näringsidkare.

Fel i varan regleras i 16 § KköpL och datorn verkar inte ha fungerat som den ska sedan du köpte den. Varan avviker därmed från vad du kan förvänta dig enligt köpeavtalet.

Säljaren svarar för fel enligt 20 § KköpL och har en skyldighet att avhjälpa felet (se 22 § KköpL). Jag förstår det som att butiken försökt avhjälpa felen flera gånger men att datorn fortfarande inte fungerar då den överhettas vid användning. Du har som konsument rätt att häva köpet enligt 29 § KköpL om felet är av väsentlig betydelse.

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll