Konsumentköp - ersättningsvara under reparationstid

Hejsan, jag har köpt ett par hörlurar som var defekta vilket ledde till att jag skickade tillbaka dem till försäljaren. Nu antyder försäljaren att de inte kan skicka mig en ny produkt förens tillverkaren har uträtt ärendet och konstaterat ett beslut. Stämmer detta eller är det deras skyldighet att skicka mig en ny produkt direkt? Jag har liksom inte betalt för en defekt vara utan förväntade mig att få en fungerande produkt direkt.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89.

När en köpare i egenskap av konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall har säljaren valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att säljaren ibland kan han behöva någon tid för att undersöka varan för att fastställa om något fel föreligger och i så fall vilket. I ett sådant fall bör säljaren kunna dröja med sitt besked en kortare tid i avvaktan på undersökningen. Det framgår också att om köparen måste vara utan varan i mer än en vecka, bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under reparationstiden, prop. 1989/90:89 s. 122.

För att sammanfatta det hela har säljaren rätt att avhjälpa felet "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav. Säljaren kan behöva någon tid för att undersöka varan, men om köparen får vara utan varan i mer än en vecka bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under den tid då varan repareras. Mitt råd är således att, om längre tid än en vecka har gått, upplysa säljaren att du har rätt till ett par hörlurar att förfoga över under reparationstiden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo