Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen

2020-11-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej !Jag köpte ett par trådlösa hörlurar (för nästan 1000:-) i slutet av december 2019, nu 10 månader senare har batteriet slutat att ta emot laddning. Jag försökte att reklamera lurarna men säljaren (en butik) säger att dom endast har 6 mån garanti och att dom inte kan göra något. Har jag egentligen inte 2 eller 3 års reklamationsrätt enligt Kklagen? Och eller, om bevisbördan ligger på mig som köpare efter 6 månader, hur ska jag kunna bevisa ett sådant tekniskt fel. Förväntan på sådana batterier är ju att dom håller bra mycket längre än 10 månader. /undrar...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om reklamation vid konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKL).

Garanti

En garanti är en utfästelse att en produkt ska hålla en viss standard under en viss period. Det är således en utökad rättighet som köparen får ta del av. Garanti är inte lagstadgat utan är frivilligt för säljaren att erbjuda och är inte densamma som reklamation.

Reklamation

Reklamation är lagstadgat. En konsument som handlar av en näringsidkare har rätt att reklamera en felaktig vara inom tre år från att konsumenten mottog varan (23 § tredje stycket KKL). Om kvalitet och andra egenskaper med varan inte stämmer överens med avtalet föreligger det fel i varan (16 § KKL). För att en reklamation ska vara godtagbar krävs att du som köpare reklamerar inom skälig tid, att reklamera inom två månader från att du märkte felet anses skäligt (23 § KKL). Det finns en presumtion om att felet ska ha förelegat vid köpet om köparen reklamerar varan inom sex månader, har det gått över sex månader är det köparen som ska visa att felet förelegat vid köpet (20 a § KKL). Eftersom det har gått mer än sex månader måste du som köpare alltså visa att felet fanns där när du köpte varan.

Avhjälpande och omleverans

Vid en reklamation har köparen bland annat rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar en omleverans (26 § KKL). Butiken har rätt att först avhjälpa felet om det är möjligt. Om det inte är möjligt att reparera hörlurarna ska butiken företa omleverans, d.v.s. ge dig ett nytt par hörlurar.

Sammanfattningsvis

Du har rätt att reklamera hörlurarna inom tre år efter köpet, oavsett garantitiden. Eftersom det har gått över sex månader från köpet är det du som köpare som har bevisbördan. Du måste visa att felet har förelegat vid köpet av hörlurarna, detta kan du göra genom att exempelvis framhålla att batteritiden inte motsvarar förväntningen av en sådan vara i relation till det pris som du har betalat.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91196)