Konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål

2015-07-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt ett poolpaket av ett företag i Falkenberg. Orden skrevs den 27 mars 2015. Har bara fått levererat en bråkdel av paketet trotts många löften. Såg att lagen säger:Säljarens dröjsmål 5 § Om det inte följer av avtalet när varan ska avlämnas, ska den avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. 9 § Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Jag tog via mail kontakt med säljaren:Hej. Jag har nu väntat på leveranser alldeles på tok för länge. Nu väntar jag mej att du OMEDELBART levererar ALLA varor så poolen kan bli färdig. I mars gjordes beställningen och hitintills har bara en liten del levererats. Jag har stått med färdig grund och bara väntat på leveranser som aldrig kommit trots löften från din sida. Innan nästa vecka är slut skall alla varor vara här annars så häver jag köpet och går till annan leverantör och köper resterande varor enligt lagen i paragraf 33§ (läs nedan). Du kommer att få stå för ersättning för prisskillnaden om det blir en sådan. Med vänlig hälsning Jonnie och Monica Jag har nu hävt köpet.Hej. Härmed hävs avtalet per 2015-03-27. Jag vill därmed meddela och göra gällande att påföljder på grund av avtalsbrottet, att du gjort dej skyldig till skadeståndsgrundande avtalsbrott, kommer att krävas av dej, //Säljaren
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Paragraferna du refererar till återfinns i Konsumentköplagen som gäller då du i egenskap av privatperson köper lösa saker av en näringsidkare. Precis som du skriver ska varan avlämnas utan onödigt dröjsmål om inget följer av avtalet. Är säljaren i dröjsmål har du som köpare rätt att hålla inne med betalningen enligt 10 och 11 §§ KkL.

Du har vidare rätt att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör det om du vill. Säljaren har dock rätt att frånkomma sin plikt att fullgöra om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta orimliga uppoffringar. Om man vill kräva fullgörelse måste man som köpare göra det inom rimlig tid.

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse får du häva köpet. Det följer av 13 § KkL. Om du har krävt att säljaren ska leverera varan inom en tilläggstid och säljaren ändå inte gör det så har du också rätt att häva köpet, förutsatt att tilläggstiden inte är oskäligt kort. Medan tilläggstiden löper får du inte häva köpet. När köpet hävs ska köparen få sina pengar tillbaka och säljaren ska få tillbaka varorna, det följer av 44 §. Du är alltså skyldig att lämna tillbaka de delar av paketet som du mottagit. De mottagna varorna ska lämnas tillbaka väsentligen oförändrade och oförminskade enligt 45 §.

Har du hävt köpet och gjort ett täckningsköp inom skälig tid efter det att köpet hävts, har du rätt till ersättning för prisskillnaden enligt 33 §.

Förutsatt att du meddelat företaget ditt fullgörelsekrav inom skälig tid och att du sedan väntade hela tilläggstiden innan du meddelade om hävning av köpet, bör du ha rätt att få pengarna tillbaka och eventuell ersättning. Konsumentköplagen är en tvingande lag till förmån för konsumenten som alltså inte kan avtalas bort. Jag föreslår att du kontaktar företaget igen, förslagsvis via telefon för att undvika missförstånd, och fråga dem på vilka grunder de anser att du begått avtalsbrott. Det kan ju ha skett ett missförstånd. Hänvisa till konsumentköplagen och påpeka att den utgör tvingande lagstiftning.

Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81741)