FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen27/12/2020

Konsumentens rättigheter när säljaren inte levererar

Hej! Jag undrar vad säljaren har för skylidghet att leverera en produkt som redan är beställd som de sedan hävdar ha utgått ur sortimentet. I vårt fall har vi beställt en TV på rea, fått orderbekräftelse och sedan 9 dagar senare fått ett medellande om att just den modellen har utgått och ett erbjudande om ersättningsmodell. Efter att ha kollat ersättningmodellens tekniska egenskaper anser vi att den inte blir en likvärdig produkt och kommer därför inte att godta erbjudandet. Däremot så vill vi inte heller "bara" få pengarna tillbaka då vi köpten TV:n på rea och skulle i så fall behöver betala mer nu efter rean för att köpa en likvärdig produkt. Vad har vi för rättigheter/de för skyldigheter? Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga!

Det låter som att det rör sig om ett köp mellan konsument och näringsidkare, varpå konsumentköplagen är tillgänglig (1 § konsumentköplagen). Den skyddar köparen i större utsträckning än vanliga köplagen, som skulle gälla annars.

Säljarens avtalsbrott i form av dröjsmål

Om varan inte avlämnas i tid, och detta inte beror på köparen, har säljaren begått ett avtalsbrott genom dröjsmål (9 §). Köparen kan då ha vissa möjligheter, nämligen rätt att häva köpet eller kräva fullgörelse, och i kombination med någon av de påföljderna hålla inne betalningen och/eller kräva skadestånd (10 §).

Det som är aktuellt i ert fall är främst möjligheten till att kräva fullgörelse, och möjligheten till eventuellt skadestånd.

Fullgörelse

Köparen har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, vilket i ert fall skulle innebära att säljaren levererar den TV ni beställt (12 § första stycket). Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder för detta som denne inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle innebära orimliga uppoffringar (12 § andra stycket). Att säljaren helt enkelt fått slut på den varan och den utgått ur sortimentet kan mycket väl vara sådana hinder. Fullgörelse kan alltså inte tvingas fram, men säljaren har fortfarande begått ett avtalsbrott och möjligheten till övriga påföljder som köparen har rätt till enligt 9 § kan fortfarande föreligga.

Skadestånd

Köparen har rätt till skadestånd för den skada hen lider på grund av säljarens dröjsmål, så länge dröjsmålet inte beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte heller förväntats räkna med eller undvika (14 §). Det är omöjligt att säga med säkerhet utan mer information, men i ert fall torde det inte röra sig om något som säljaren inte kunnat undvika eller förväntats ha räknat med, och ni borde alltså ha rätt till skadestånd. Bra att veta är att även om dröjsmålet beror på någon säljaren anlitat och inte på denne själv är säljaren skadeståndsskyldig, förutsatt att det inte rör sig om ett hinder som beskrivits ovan för den anlitade.

Du nämner att ni nu skulle behöva betala mer för en likvärdig produkt, ett s.k. täckningsköp – häver ni det första köpet och gör ett täckningsköp, ska skadeståndet omfatta prisskillnaden (33 §). Täckningsköpet ska dock göras med omsorg och inte dröja för länge.

Sammanfattningsvis har säljaren ingen skyldighet att leverera den TV ni beställde om den utgått, men ni borde ha rätt till skadestånd för den ökade utgiften om ni köper en dyrare, likvärdig produkt.

Tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?