Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara

2021-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en Mac för 40.000kr från Apple. Högtalarna har varit trasiga sen dag 1, så jag kontaktade dem direkt. Jag fick då min dator utbytt och samma problem (plus ett ytterligare problem med skärmen) kvarstod. Jag lämnade in datorn på service och fick tillbaka den utan någon reparation, då de sa att det var ett mjukvarufel. Jag väntade då på en uppdatering som apple lovade skulle fixa problemet. Uppdateringen kom, problemet var kvar. Jag lämnade då in datorn igen och de bytte ut moderkortet. Problemet var kvar, värre än någonsin. Sedan dess har jag kontaktat Apple i omgångar och får ingen hjälp. Jag vill häva köpet, men det säger Apple inte är möjligt då det första servicetillfället enligt dem inte räknas eftersom de inte lagade något. Att lämna in datorn igen skulle innebära otroligt mycket problem med min skola och inlämningar (sista terminen musikhögskola i London). Jag har alltså lämnat iväg datorn 2 gånger, de har hjälpt mig ominstallera allt flera gånger och den har blivit utbytt en gång. Vad är mina rättigheter? Kan de neka mig att få häva köpet när de haft så många chanser och det redan har skapat så mycket problem för mig? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom datorn är köpt av dig som privatperson är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig.

När ett fel föreligger kan ett antal påföljder göras gällande mot företaget. Nedan redogörs för vad som gäller vid reparation och hävning.

Avhjälpande och omleverans

Köparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt eller ersätter varan dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande och omleverans ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL).

Enligt förarbeten och etablerad praxis från allmänna reklamationsnämnden har företaget två försök på sig innan köparen kan häva köpet. Om det handlar om olika fel förväntas konsumenten tåla fler försök innan hävning kan bli aktuell. Hur många försök det är frågan om är inte reglerat i varken lag eller praxis. Däremot är tanken att konsumenten ska kunna säga nej till ytterligare reparationer då det medför olägenheter för denne (se Prop. 1989/90:89 s. 122 samt ARNs avgörande om hävning efter flera försök till reparation av fel).

Hävning

Hävning som påföljd förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Denna påföljd anses vara mycket ingripande. Som huvudregel uppställs det höga krav för att rätten till hävning ska föreligga. Att felet ska vara av väsentlig betydelse innefattar en bedömning utifrån konsumentens perspektiv och tanken med bestämmelsen är att en individuell bedömning ska göras i det enskilda fallet. Däremot måste bedömningen vara objektiv vilket innebär att den ska ta sikte på vilka olägenheter felet medför en genomsnittlig konsument. Det som kan vara viktigt att känna till är att vid en eventuell tvist efter hävning ligger bevisbördan på konsumenten vilket innebär att du som köpare måste bevisa att felet har varit väsentligt för dig som konsument (Se Prop. 1989/90:89 s. 35 och 81).

Hur du kan gå vidare

Till en början är det bra om du meddelar företaget och berättar att ytterligare reparationen kommer innebära olägenheter för dig som konsument samt att du önskar att häva köpet. Om företaget bestrider dina krav är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här.

Du kan även få hjälp med att gå vidare i ärendet med hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1296)
2021-10-27 Reklamation vid fel i vara
2021-10-24 Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

Alla besvarade frågor (96583)