Konsument invänder mot betalningskrav på såld faktura

Jag jobbar på en inkassobyrå som även ägnar sig åt factoring. Igår ringde en kund och sa att hans TV gått sönder och att han inte tänker betala för den. Vad bör jag säga till kunden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vilken rätt har ni till betalningen?

Factoring innebär att ni köper fakturor av de som ställer ut dem. Fakturor hanteras så som enkla fordringar enl. 3 kap Skuldebrevslagen. I 27 § anges att ni har samma rätt till betalningen som den som överlät fordringen till er. Detta innebär i detta fallet att Konsumentköplagens(KKL) regler avgör om ni kan kräva kunden på betalning ändå, eftersom fordringen uppstod i samband med en transaktion som denna lag reglerar.

Ni kan inte, pga. köpet av fakturan, kräva butiken som sålde den till er att betala er tillbaka pengarna. Hela syftet med försäljningen var att eliminera risken i utbyte mot mindre förtjänst.

Kundens invändning mot betalningen

Kundens invändning grundar sig på att han hävdar att det är fel på varan. Därför kommer de regler som aktualiseras vara de som berör fel i varan. Vad som anses som fel går att hitta i 16 § KKL, men det är rimligt att anta att det är fel på varan om han hävdar det, så att ifrågasätta det är en sista utväg.

Frågan som naturligt kommer upp därefter är huruvida TV:n inte skadades efter att han köpt och tagit hem den. TV:ns beskaffenhet bedöms med utgångspunkt i tidpunkten när den lämnades över till köparen, det så kallade avlämnandet (20 § KKL).

Det är mycket svårt att uppbåda bevis för tidpunkten en vara skadats, vilket innebär att ofta står i situationer som denna ord mot ord parterna emellan. Detta har lösts genom att lagen kräver bevis för att varan skadades efter avlämnandet inom de första 6 månaderna efter avlämnandet(20a § KKL). Därefter måste köparen bevisa att varan var skadad redan innan avlämnandet.

Mitt råd

Ta reda på när kunden fick varan överlämnad. Om detta var mer än 6 månader sen kan ni kräva att han bevisar att varan var skadan redan när han fick den, vilket i regel inte är möjligt.

Om det inte har gått mer än 6 månader mellan att han köpte varan och att han hävdade att han inte kommer betala behöver ni kontakta butiken för att se om ni kan på något sätt bevisa att varan inte skadades medan den var i deras vård. Detta kan bli mycket svårt, så det finns en sannolikhet att ni kommer behöva släppa fordringen.

I syfte att hindra att han försöker undvika att betala för en fullt fungerande TV rekommenderar jag också att ni avkräver honom TV:n enl. 43 § KKL.

Om ni fått tillgång till TV:n och det visar sig att den fungerar kan ni hålla fast vid köpet och kräva honom på betalning.


Jag hoppas ni har fått den hjälp ni behöver.

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”