FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs22/12/2015

Konsument fordran vid konkurs

Den 13 Augusti blev jag meddelad av mitt gym att att de blivit av med sitt tillstånd och att sista träningsdagen var den 31 Augusti. Vi blev också meddelade att återbetalning för återstående medlemstid skulle ske den 30:onde September, vilket var tur med tanke på att jag en vecka innan betalat för ett fullt års medlemskap (vilket jag aldrig mer tänker göra).

30:onde September kommer och varken jag eller någon av mina kompisar har fått några pengar återbetalade. De svarade inte på några mail, men efter att ha mailat till ett annat av företagets gym lyckades jag få mailadressen till "Vår kontaktperson i dessa ärenden", som inte heller svarade på mitt första mail. Försökte igen idag (12 december) och han svarade "Jag är konkursförvaltare för bolaget och nej du kan inte påräkna någon utdelning i konkursen". Vet inte om det är aktuellt att företagskoncernen har cirka dussinet andra gym i landet och ännu fler utomlands.

Jag hade som uppfattning att skulder till konsumenter stod ganska långt upp på listan vid konkurs. Har jag någon möjlighet att få tillbaka mina pengar? ~5000 kr är ganska mycket för en student.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att bolaget skulle betala tillbaka din medlemsavgift fick du en fordran på bolaget. I en konkurs reglerar förmånsrättslagen i vilken ordning fordringar ska betalas. Eftersom att skulderna är större än tillgångarna i en konkurs kan man inte räkna med att få tillbaka hela sin fordran, och därför finns det en turordningslista i förmånsrättslagen. De som ska få betalt först är till exempel de som innehar panträtt och de som har rätt till lön. Din fordran på bolaget är en så kallad oprioriterad fordran och rätt till betalning finns när alla de andra har fått betalt, om det finns några pengar kvar. Du kan tyvärr inte räkna med utdelning i konkursen på grund av att du är konsument.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare