Konsulats obligation att hantera skriftliga frågor från medborgare

2017-06-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. Finns det lag eller rutiner för hur svenska ambassader/konsulat måste hantera förfrågningar som inkommit i skrift? Förfrågningen gäller en begäran på att få veta vad svensk policy är i direkt anknytning till konsulatet i fråga. Tack på förhand. David
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Konsulat är en svensk utrikesrepresentation, om det inte är ett generalkonsulat, vilket är en utrikesmyndighet. Ett konsulats primära uppgifter enligt lag är följande: bevakning och rapportering av situationen i Sverige och det landet de är placerade i, bedriva sverigefrämjande verksamhet, utreda migrationsärenden, passärenden, kris- eller katastrofsituationer, internationellt utvecklingssamarbete, röstmottagning, faderskapsärenden, notarius publicus och bistå vid brott, Förordning (2014:115) med instruktion för utlandsrepresentation, FIU, se här

Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakt med enskilda, alltså med privatpersoner, 2 kap 15 §, FIU. Den ska hålla öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar, samt ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar, 5 § Förvaltningslag (1986:223), se här

Sammanfattningsvis så ska konsulatet vara tillgängligt för kontakt med enskilda och vara öppet minst två timmar om dagen, om det är ett generalkonsulat, och öppettiderna anpassas vanligtvis efter lokala förhållanden. Så ett konsulat har en skyldighet att vara tillgängligt, om det betyder via mail eller om du måste gå dit personligen specificeras inte. Min rekommendation är att du testar att ringa eller tar dig till konsulatet och pratar med personalen på plats för att få svar på din fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (457)
2021-11-30 Socialtjänsten lyssnar inte
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?
2021-11-20 Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (97584)