Konsulats obligation att hantera skriftliga frågor från medborgare

Hej. Finns det lag eller rutiner för hur svenska ambassader/konsulat måste hantera förfrågningar som inkommit i skrift? Förfrågningen gäller en begäran på att få veta vad svensk policy är i direkt anknytning till konsulatet i fråga. Tack på förhand. David

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Konsulat är en svensk utrikesrepresentation, om det inte är ett generalkonsulat, vilket är en utrikesmyndighet. Ett konsulats primära uppgifter enligt lag är följande: bevakning och rapportering av situationen i Sverige och det landet de är placerade i, bedriva sverigefrämjande verksamhet, utreda migrationsärenden, passärenden, kris- eller katastrofsituationer, internationellt utvecklingssamarbete, röstmottagning, faderskapsärenden, notarius publicus och bistå vid brott, Förordning (2014:115) med instruktion för utlandsrepresentation, FIU, se https://lagen.nu/2014:115.

Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakt med enskilda, alltså med privatpersoner, 2 kap 15 §, FIU. Den ska hålla öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar, samt ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar, 5 § Förvaltningslag (1986:223), se https://lagen.nu/1986:223.

Sammanfattningsvis så ska konsulatet vara tillgängligt för kontakt med enskilda och vara öppet minst två timmar om dagen, om det är ett generalkonsulat, och öppettiderna anpassas vanligtvis efter lokala förhållanden. Så ett konsulat har en skyldighet att vara tillgängligt, om det betyder via mail eller om du måste gå dit personligen specificeras inte. Min rekommendation är att du testar att ringa eller tar dig till konsulatet och pratar med personalen på plats för att få svar på din fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000