Konsekvenser vid tredjehandsuthyrning

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vilka är de eventuella konsekvenserna som kan uppstå om jag hyr ut en andrahandslägenhet i tredje hand?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
12 kap. jordabalken reglerar uthyrning av en hyresrätt.

Förbjudet att hyra ut i tredje hand
Det är inte tillåtet hyra ut sin andrahandslägenhet till någon annan (tredjehandsuthyrning). Tredjehandsuthyrning ses nämligen som en grund för uppsägning av hyreskontraktet i förtid. Det innebär att din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt till följd av den olovliga uthyrningen (12 kap. 42 § första stycket tredje punkten).

Hyresvärdens tillsägelse
Innan hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid måste han först ge dig en tillsägelse om att sluta med din tredjehandsuthyrning. Om du följer tillsägelsen får inte hyresvärden säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket). Om du inte skulle följa tillsägelsen anses hyresrätten förverkad och din hyresvärd får säga upp avtalet i förtid.

Ditt skadeståndsansvar
Din hyresvärd kan ha rätt till skadestånd om avtalet sägs upp p.g.a. förverkande (12 kap. 42 § sjätte stycket) Skadeståndet kan exempelvis utgöra hyresförlusten för den återstående hyrestiden.

Sammanfattning
Det är alltså inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand. Gör du det begår du ett kontraktsbrott. Om du inte följer din hyresvärds uppmaning att sluta hyra ut i tredje hand kan konsekvensen bli att ditt hyresavtal sägs upp i förtid. Du kan då bli skadeståndsskyldig för hyresförlusten för den återstående hyrestiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1898)
2019-12-08 Varför blev flytdockan lös öre i NJA 1997 s. 660
2019-12-08 Krävs det någon särskild åtgärd när man förvärvar fastighet genom testamente?
2019-12-06 Boende i industrifastighet kan medföra vite
2019-11-30 Vad är normalt slitage?

Alla besvarade frågor (75510)