Konsekvenser av säljarens dröjsmål

2017-11-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Vi har beställt 6 stolar av ett företag där en kostade 1400kr med rabatt. Vi har fått 5 och den sjätte har företaget packat men nu, efter 4 veckor, har vi fortfarande bara 5 stolar.Företaget säger att vi får ett presentkort på 150kr men det godkänner inte jag. Vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du har handlat stolarna i egenskap av konsument och därför kommer mitt svar basera sig på konsumentköplagen (se 1 § KKL). Säljaren är i dröjsmål om varan inte avlämnas eller avlämnas försent och förseningen inte beror på dig som köpare (se 9 §). När säljaren är i dröjsmål har du som konsument i första hand rätt till att hålla inne med betalning avseende den stol som inte levererats (se 10 och 11 §§). Om du redan har betalat fullt för alla stolar bortfaller givetvis den här rätten.

Vidare har man som konsument vid säljarens dröjsmål rätt att antingen kräva fullgörelse (dvs att säljaren levererar det man lovat) eller att häva köpet (pengarna går tillbaka för den sista stolen och säljaren behöver inte leverera den). För att kunna häva köpet krävs dock att dröjsmålet är av väsentlig betydelse eller om säljaren annars förstått att viss leveransdag är avgörande för att du över huvud taget skulle genomföra köpet (se 13 § 1 stycket). Man kan också begära hävning i de fall dröjsmål uppstått och säljare och köpare kommit överens om en tilläggstid (förlängd leveranstid). Om säljaren misslyckas med att leverera inom tilläggstiden har köparen rätt till hävning oavsett om det är av väsentlig betydelse eller ej (se 13 § 2 stycket).

Jag tolkar dock din fråga som att du inte vill häva köpet utan är endast ute efter en ersättning för att stolen är försenad. Som konsument har man rätt att få skadestånd för den ekonomiska skada man lider av att dröjsmålet uppkommit (se 14 §). Rätten gäller så länge dröjsmålet inte grundar sig på ett hinder som säljaren inte kunnat förutse, så kallad force majeure (inget i din fråga antyder en force majeure-situation). Svårigheten i ditt fall är troligtvis att påvisa ekonomisk skada. De 150 kronorna du fått får anses som en schablonmässig ersättning som företaget kompenserat dig med. Om du vill ha mer måste du kunna visa att du har haft högre utgifter eller inkomstbortfall på grund av dröjsmålet (se 32 §).

Sammanfattningsvis: Jag utgår från att du inte vill häva köpet utan enbart begära ett högre skadestånd. För att få ut mer ersättning måste du kunna visa att du lidit en större ekonomisk skada. Av informationen i frågan kan jag dessvärre inte utläsa några sådana omständigheter.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97662)