Konsekvenser av ohyra vid bostad.

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Har nyligen inhandlat en fritidsfastighet 2,6Mkr. Vid besiktning då ställde besiktningsmannen frågan till säljaren om de haft problem med skadedjur, svaret blev "Nej" frånsett ekorre på vinden. På tillträdesdagen upptäckte vi hästmyror i huset, påtalade detta för mäklaren, men överenskom om att avvakta och se om Myrorna bara flugit in vid städning.Sedan dess har vi nu under två veckors tid brottats med Myror i hundratal, om några dagar får vi hjälp av skadedjursbekämpare. Vi har nu berättat för köparen om myrorna och det visar sig att detta varit ett problem tidigare i fastigheter och att man vid ett flertal tillfällen haft Anticimex på besök (senast i fjol).Antagligen täcks kostnaderna för bekämpning av försäkringen.Min fråga är: Har jag några möjligheter att ställa säljaren till svars och få ekonomisk kompensation för detta. Hade jag känt till ett omfattande skadedjursproblem så hade min köpvilja varit mindre.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du köpt en fritidsfastighet som var befäst med skadedjur varvid du inte fått kännedom om detta förrän tillträdesdagen, och du undrar om du pga felet har rätt till ekonomisk kompensation av säljaren.

Det kan konstateras att det föreligger ett fel i fritidsbostaden eftersom bostaden avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Som köpare har du en undersökningsplikt, men hur utförlig undersökningen behöver vara ska bedömas från fall till fall. Viktiga faktorer som påverkar detta är ålder, skick och pris på bostaden. Skadedjur år sådant som faller inom kategorin ''dolda fel'' och som man inte kan kräva att köparen upptäcker vid undersökning av egendomen eller känner till när han eller hon köper egendomen.

Dolda fel som detta kan åberopas mot säljaren efter köpet (20 § KöpL). Det kan leda till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köp samt skadestånd (30 § KöpL). Köparen har rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad för köparen om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om avhjälpande ej är aktuellt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 §) om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller bort ha insett detta (39 § KöpL). Köparen har oftast även rätt till ekonomisk ersättning för skadan denne lider pga. felet (40 § KöpL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88317)