Konsekvenser av indragen F-skattesedel

2016-01-05 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hur lång tid efter indragen f-skattsedel,får verksamhet pågå?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter och socialavgifter (eller egenavgifter) på ersättning för utfört arbete. En återkallelse av F-skattesedel måste i allmänhet ses som en mycket ingripande åtgärd. Återkallelse av F-skattsedel kan ske på egen begäran eller om krav för F-skattesedel inte är uppfyllda (9 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Mer info om detta går att finna här, på Skatteverkets hemsida.

Konsekvensen av att F-skattesedel återkallas är inte att verksamheten upphör. Det som styr om någon ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter är om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt eller inte. Om betalningsmottagaren är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, som inte är godkänd för F-skatt, ska man man av 30 procent skatt från ersättningen för arbetet (exklusive moms). Man ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för juridiska personer. Om betalningsmottagaren har enskild näringsverksamhet och inte är godkänd för F-skatt, ska man dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbete (exklusive moms) samt betala arbetsgivaravgifter.

Jag hoppas att detta svar är till nytta.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (264)
2020-04-21 Importera varor från Kina
2020-04-11 Grunder för att neka försäljning i butik
2020-03-09 Kan vi begära inträde till en hundpark eller kan man vistas där med stöd av allemansrätten?
2020-02-25 Näringsförbudets omfattning

Alla besvarade frågor (80456)