Konsekvenser av ej utförd samhällstjänst

2015-08-31 i Påföljder
FRÅGA
Om man är dömd till samhällstjänst och ej gör denna vad blir då påföljden. Det gäller en person på 17 år
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Domstolen dömer endast ut samhällstjänst om en åtalade anses lämplig och har lämnat samtycke till detta. Om man dömts till samhällstjänst och sedan vägrar att utföra denna, kan straffet i stället omvandlas till ett annat, såsom exempelvis böter eller fängelse. När det som i detta fall gäller en 17-åring kan även ungdomsvård komma i fråga. Innan en omvandling sker brukar dock domstolen i första hand ge en varning. Regleringen kring detta hittar du i 27 kap 6 § brottsbalken om det rör sig om samhällstjänst i kombination med villkorlig dom, och i 28 kap 7-9 §§ om det i stället rör sig om skyddstillsyn.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll