Konsekvenser av äktenskapsförord vid bodelning

FRÅGA
Hur går en bodelning till om man har skrivit äktenskapsförord? Kan den den dra ut väldigt på tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en bodelning ska upprättas av de berörda personerna tillsammans, och det inte finns några speciella formregler för vad en bodelning ska innehålla, kan denna utformas på det sätt som ni själva önskar. Bodelningen måste emellertid enligt 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken vara skriftlig och underskriven av båda personerna.

Finns ett äktenskapsförord innebär det att ni bestämt att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennes enskilda egendom. En konsekvens av detta, som i vissa fall även utgör syftet med äktenskapsförordet, är att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen. Det som inte enligt ett giltigt äktenskapsförord ska vara enskild egendom betraktas vid bodelning som giftorättsgods. Det är giftorättsgodset som ska delas mellan makarna. Kan ni inte sinsemellan komma överens om hur giftorättsgodset ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som då fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen.

Svaret på sista delen av er fråga är helt beroende på hur samarbetet mellan makarna fungerar. Kan ni enkelt komma överens om hur era tillgångar ska fördelas innebär inte förekomsten av ett äktenskapsförord att bodelningen då drar ut mer på tiden. Det kan snarare underlätta bodelningen.

Fick du svar på din fråga?