Konsekvenser av äktenskapsförord vid bodelning

Hur går en bodelning till om man har skrivit äktenskapsförord? Kan den den dra ut väldigt på tiden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en bodelning ska upprättas av de berörda personerna tillsammans, och det inte finns några speciella formregler för vad en bodelning ska innehålla, kan denna utformas på det sätt som ni själva önskar. Bodelningen måste emellertid enligt 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken vara skriftlig och underskriven av båda personerna.

Finns ett äktenskapsförord innebär det att ni bestämt att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennes enskilda egendom. En konsekvens av detta, som i vissa fall även utgör syftet med äktenskapsförordet, är att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen. Det som inte enligt ett giltigt äktenskapsförord ska vara enskild egendom betraktas vid bodelning som giftorättsgods. Det är giftorättsgodset som ska delas mellan makarna. Kan ni inte sinsemellan komma överens om hur giftorättsgodset ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare som då fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen.

Svaret på sista delen av er fråga är helt beroende på hur samarbetet mellan makarna fungerar. Kan ni enkelt komma överens om hur era tillgångar ska fördelas innebär inte förekomsten av ett äktenskapsförord att bodelningen då drar ut mer på tiden. Det kan snarare underlätta bodelningen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning