Konkursförvaltning

Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs? Övertar konkursboet äganderätten till gäldenärens egendom? Eller förlorar personen äganderätten till egendomen eller rådigheten över egendomen? Blir panträtten i egendomen ogiltig?

Lawline svarar

Vid en personlig konkurs förlorar gäldenären sin rådighet över sina tillgångar och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3:1 konkurslagen). Det är istället en konkursförvaltare som sköter detta. Gäldenären behåller alltså äganderätten till sakerna men har inte längre rådighet över dem. En person i personlig konkurs får inte heller agera företrädare för juridiska personer, t.ex. styrelseledamot för aktiebolag eller liknande.

Blir en gäldenär begärd i personlig konkurs av en borgenär avskrivs inte skulderna utan detta är endast ett sätt för hur konkursförfarandet kan inledas. Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelandes eller tillfaller hen under konkursen och är sådan att den kan utmätas. Även egendom som kan återvinnas tillfaller konkursboet (3:3).

Finns det panträtt i egendomen kan denna utmätas till den rätta borgenären trots konkursen (3:7). Gäldenärens tillgångar fördelas härefter solidariskt mellan borgenärerna.

Vänligen,


Alexandra TeorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”