Konkursförvaltning

2017-03-08 i Konkurs
FRÅGA
Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs? Övertar konkursboet äganderätten till gäldenärens egendom? Eller förlorar personen äganderätten till egendomen eller rådigheten över egendomen? Blir panträtten i egendomen ogiltig?
SVAR

Vid en personlig konkurs förlorar gäldenären sin rådighet över sina tillgångar och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3:1 konkurslagen). Det är istället en konkursförvaltare som sköter detta. Gäldenären behåller alltså äganderätten till sakerna men har inte längre rådighet över dem. En person i personlig konkurs får inte heller agera företrädare för juridiska personer, t.ex. styrelseledamot för aktiebolag eller liknande.

Blir en gäldenär begärd i personlig konkurs av en borgenär avskrivs inte skulderna utan detta är endast ett sätt för hur konkursförfarandet kan inledas. Till konkursboet räknas all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelandes eller tillfaller hen under konkursen och är sådan att den kan utmätas. Även egendom som kan återvinnas tillfaller konkursboet (3:3).

Finns det panträtt i egendomen kan denna utmätas till den rätta borgenären trots konkursen (3:7). Gäldenärens tillgångar fördelas härefter solidariskt mellan borgenärerna.

Vänligen,

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (267)
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?

Alla besvarade frågor (95746)