Konkursborgenär - när får jag betalt?

Har en prioriterad fodring på ett konkursbo När betas de pengar ut? Det finns pengar i konkursboet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När all egendom i konkursboet har förvandlats till pengar ska konkursförvaltaren upprätta ett utdelningsförslag. Utdelningsförslaget ska sedan fastställas i domstol. När beslutet att fastställa utdelningen och beslut att bestämma arvode till förvaltaren har vunnit laga kraft (normalt sett tre veckor från beslutet) ska förvaltaren snarast skicka de pengar som tillkommer varje borgenär.

Det är tyvärr omöjligt att säga hur lång tid en konkurs kommer att ta från konkursbeslutet tills att du får betalt för dina fordringar. Detta är helt beroende på hur stor konkursen är, hur många borgenärer som finns, om förvaltaren måste föra återvinningstalan, om någon klandrar utdelningsförslaget och så vidare. Det finns alltså en rad olika faktorer som kan innebära att en konkurs tar längre eller kortare tid.

Om du börjar bli otålig i väntan på betalning kan du kontakta konkursförvaltaren och fråga hur konkursen fortskrider.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna RunelövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”