Konkurs och företagsrekonstruktion

2019-01-10 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Så om jag förstår rätt så MÅSTE jag vara på obestånd om jag ska söka konkurs? Är det det enda kriteriet för att en konkursansökan ska beviljas? Eller finns det fler? Är det skillnad på kriterierna om jag som gäldenär skulle söka eller någon av mina borgenärer? Finns det alternativa åtgärder till en konkursansökan som du kan rekommendera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap 2 § konkurslagen kan en gäldenär som är på obestånd försättas i konkurs efter egen eller en borgenärs ansökan. Med obestånd avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Ansökan skickas in till tingsrätten som därefter tar beslut i frågan om gäldenären ska försättas i konkurs enligt 2 kap 1 § konkurslagen. Insolvenskravet är ett krav och gäller oavsett om ansökan görs av såväl gäldenären själv som borgenären.

I det fall en konkursansökan görs av gäldenären, det vill säga företaget själv, ska beslutet om ansökan fattas av bolagets styrelse eller bolagsstämman enligt 8 kap 4 § aktiebolagslagen. I övrigt är det inga större skillnader avseende om du som gäldenär eller dina borgenärer ansöker om konkursen.

Utöver konkurs finns det ett antal alternativ hur man kan gå tillväga vid eventuella betalningssvårigheter. Ansökan om företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som på sikt tros ha en möjlighet att överleva. Både företaget själv eller borgenären kan ansöka om rekonstruktion i domstol. Företagsrekonstruktion innebär att företagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Vidare kan inte borgenärer utmäta sina fordringar via Kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. Syftet med förfarandet är att ditt företag ska komma på fötter igen.

Sammanfattningsvis kan man säga att du bör ansöka om konkurs om du har stora svårigheter med att betala skulder till borgenärer och dessa svårigheter inte är övergående. Om du däremot tror att det finns möjligheter för ditt företag att komma på fötter igen kan du ansöka om företagsrekonstruktion. För att gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta oss på info@lawline.se.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (204)
2019-05-14 Personlig konkurs
2019-05-04 Turordningsregler, vad gäller?
2019-04-29 Hur får man ut sin egendom ur en gäldenärs konkurs?
2019-04-13 Vad händer då ett dödsbo försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (69285)