FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/12/2017

Konkurrerande verksamhet vid provanställning

Hej, jag är provanställd som systemutvecklare/konsult på ett företag som sysslar just med detta. Har tänkt att starta en egen konsultverksamhet och undrar vad som räknas som konkurrerande verksamhet då det är ett väldigt brett område. Min fråga är:

Räknas det som konkurrerande verksamhet att göra hemsidor åt småbolag (vi sysslar inte med det på jobbet)?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!


Lojalitetsplikten

Om du inte har kommit överens om annat med din arbetsgivare ingår lojalitetsplikten i ditt anställningsavtal. Det är en dold avtalsklausul som förpliktar arbetstagaren att i alla situationer agera lojalt mot arbetsgivaren. Att bedriva eller planera konkurrerande verksamhet är sådana åtgärder som kan skada arbetsgivaren såväl ekonomiskt som anseendemässigt (AD 2003 nr 21). Det är därför inte tillåtet för arbetstagare att bedriva konkurrerande verksamhet.


Begreppet konkurrerande verksamhet

Det är svårt att definiera begreppet konkurrerande verksamhet. Bedömningen får ske med beaktande av den aktuella verksamhetens beskaffenhet, verksamheternas geografiska överlappning, arbetsuppgifternas art, din ställning i företaget, din möjlighet att utnyttja och kapitalisera på arbetsgivarens företagshemligheter samt om du på något sätt äventyrat din arbetsgivares kundrelationer. Därutöver måste det finnas en risk för att din arbetsgivare ska lida antingen ekonomisk eller anseendemässig skada.

För att vara konkurrerande verksamhet räcker det med att din och arbetsgivares verksamhet överlappar bara i ett begränsat hänseende. Om den situationen kan uppstå att ni åtminstone i viss utsträckning konkurrerar om samma uppdrag så är det konkurrerande verksamhet. Vidare krävs inte att din arbetsgivare lider faktisk skada utan om det finns risk för skada så är det inte tillåtet.

Som du säkert märker finns ingen tydlig gräns för vad som är konkurrerande verksamhet. Dessutom är den juridiska definitionen av konkurrerande verksamhet vidare än vad man först tänker sig. I just ditt fall så nämner du att din arbetsgivare inte har den tjänsten som du tänker erbjuda. Om det inte finns någon överlappning när det kommer till din verksamhet och din arbetsgivares verksamhet samt ingen risk för att ni kommer konkurrerar om samma uppdrag föreligger inte konkurrerande verksamhet. I annat fall är det konkurrerande verksamhet och därmed otillåtet med tanke på lojalitetsplikten som finns för arbetstagare.


Konsekvenser av att bedriva konkurrerande verksamhet

Konsekvenserna av att bedriva konkurrerande verksamhet är att arbetsgivaren kan avskeda den anställda. I ditt fall så är det en provanställning och då kan arbetsgivaren avsluta provanställningen före prövotidens utgång om inget annat avtalats (6 § tredje stycket lagen om anställningsskydd). Det som kan ske är alltså att du inte får fortsätta din provanställning.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar är det bara att höra av sig igen.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000