Konkurrerande verksamhet och lojalitetsplikt

2020-09-17 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag och några kollegor som idag arbetar på en förskola vill starta en egen förskola. Finns det några lagar på att vi startar konkurrensmässigt företag och att vi "snor" arbetstagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man som inställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra för arbetsgivarens verksamhet. Att starta konkurrerande verksamhet är något som anses bryta mot lojalitetsplikten och således anställningsavtalet.

Normalt sett så upphör en arbetstagarens lojalitetsplikt när en anställning upphör, alltså när uppsägningstiden passerat. Det innebär att arbetstagaren efter det har rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent. Men endast om inte annat avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Det förekommer så kallade konkurrensklausuler som "sträcker ut" lojalitetsplikten för att gälla även efter en anställnings upphörande. Det är vanligt om man haft en något högre position inom ett företag.

Jag kan alltså inte ge dig ett exakt svar, då det beror på vad som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare. – så kolla det! Men ni bör åtminstone inte starta egen förskola under tiden ni fortfarande ses som anställda på den nuvarande förskolan då det skulle ses som konkurrerande verksamhet som kan komma att skada arbetsgivaren. Att kontakta andra arbetstagare/kunder på förskolan under tiden ni fortfarande är anställda där kan också ses som illojalt. Tänk att alla förberedelsen innan anställningstidens slut riskerar att ses som illojalitet mot arbetsgivaren.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?