Konkurrerande verksamhet gentemot arbetsgivare under tjänstledighet

2017-10-25 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej. Har jag en fråga ang definitionen av konkurrerande verksamhet. Jag jobbar som arkitekt och har fått ok från min arbetsgivare att gå ner i tid för att jobba på en tech-startup. Det företaget jag jobbar på jobbar uttalat med företag och inte privata kunder. Det har dock hänt att de har jobbat med privata kunder då och då när det är någon kund som har frågat om oss specifikt och då handlar det om privata projekt med en relativ stor arkitekt-budget, kring 80000kr och uppåt. Tech-startupen handlar om att skapa en digital plattform för att erbjuda en paketlösning till privata kunder som vill ha hjälp med inredningen hemma. Vi som företag erbjuder inga tjänster in-house utan fungerar som en digital förmedling mellan arkiterna och privatpersonerna. Dock är det vi som skapat och definierar paketlösningarna. Priset för vår tjänst ligger på kring 2000kr. Skulle ni säga att vår verksamhet med en digital plattform räknas som konkurrerande verksamhet för min arbetsgivare? De är inte säkra på om de vill förlänga min tjänateledighet och har vid ett flertal gånger påpekat att jag inte har någon rätt till att gå ner i tid alls. De har tidigare sagt att det inte är en konkurrerande verksamhet så länge vi inte börjar vända oss mot företagskunder men verkar nu ha ändrat sig. Hur bedömer ni?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en bedömning huruvida två verksamheter är konkurrerande, måste en undersökning genomföras för att se om verksamheterna ingår under samma så kallade "relevanta marknad". Inledningsvis kan följande frågeställningar ställas:

1) Har verksamheterna samma typer av kunder?

2) Säljer verksamheterna samma typer av produkter/tjänster med samma egenskaper?

3) Ingår produkterna/tjänsterna som säljs i samma användningsområde?

4) Ligger produkterna/tjänsterna i samma prisklass?

5) Har de olika verksamheternas varumärke inte betydelse för vilket företag kunderna väljer att handla av?

I det fall svaret är "ja" på dessa frågor, är förmodligen verksamheterna konkurrerande och en del av samma marknad. En annan frågeställning är om produkterna företagen emellan är utbytbara, det vill säga, huruvida kunderna påtagligt påverkas av att byta produkt. Vore det så att kunderna påverkas av att byta produkt, är företagen antagligen inte konkurrerande.

Råd

Trots att verksamheterna inte säljer samma produkter, föreligger det risk att de konkurrerar med varandra. Det krävs dock att egenskaperna av produkterna/tjänsterna som säljs är likvärdiga och har samma användningsområden. Utan mer information är det dock svårt att avgöra huruvida det faktiskt är fråga om konkurrerande verksamhet.

Är du fackligt ansluten råder jag dig att vända dig till ditt förbund. I det fall du vill få ytterligare rådgivning, kan du boka tid med en av våra biträdande jurister; info@lawline.com.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (276)
2021-09-19 Sälja CBD i Sverige?
2021-07-31 Kundservice på MrKoll
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

Alla besvarade frågor (95727)